Büyük Selçuklu Devleti Hakkında özet bilgi

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Eylül 2013 başlatılmıştır.


 1. Büyük Selçuklu Devleti Hakkında kısaca bilgi

  BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040 - 1157)

  Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı (ordu komutanı) iken önemli başarılar kazanan Selçuk Bey, Oğuz yabgusunun kendisini çekememesi üzerine bağlı boylarla birlikte Cend bölgesine yerleşmiş ve burada bağımsızlığını ilan etmiştir.

  Kısa bir süre sonra da İslamiyeti kabul eden Selçuk Bey, oldukça güçlenmiş ve Karahanlılarla Sa-maniler arasında yapılan savaşlarda yardımına başvurulmuştur. Bu savaşlardan birinde Selçuk Bey, Samanilere yardım etmiş ve karşılığında Maveraün-nehir'in bir bölümünü ele geçirmiştir. Ancak bir taraftan Karahanlıların, bir taraftan da Oğuz Yabgu Devle-ti'nin baskıları sonucunda Cend bölgesinden ayrılarak Buhara - Semerkand şehirlerine yerleşmişlerdir.

  Selçuk Bey'in ölümünden sonra yerine oğlu Aslan Yabgu geçmiştir. Bu tarihlerde Samanoğul-ları Devleti yıkıldığı için Karahanlılarla sınır komşusu olunmuştur. Aslan Yabgu, Gazneli Mahmut tarafından esir edilince ona bağlı boylar Horasan'a göç etmişlerdir.035 yılından itibaren Gaznelilerle çok şiddetli mücadeleler yapılmıştır. Arslan Yabgu'nun ölümünden sonra yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beyler başa geçmişlerdir. Tuğrul Bey siyasi liderliği, Çağrı Bey ise askerî liderliği yürütmüştür.
  Bu dönemde Anadolu'ya askerî seferler yapılarak bölgenin incelendiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca Gaznelilerle mücadeleler de devam etmiştir.

  Nesa (1035) ve Serahs Savaşı (1037) sonucunda Gaznelileri mağlup eden Selçuklular Nişabur şehrinde bağımsızlıklarını İlan etmişlerdir. Ancak Gazneli Sultan Mesut, Nişabur'u geri alınca bağımsızlıkları sona ermiştir.

  Daha sonra Tuğrul Bey, Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Savaşı'nı kazanınca Selçuklu Devleti kurulmuştur.

  Çağrı Bey ordu komutanı olarak Gazne sınırına kadar olan toprakları, Tuğrul Bey ise merkezî idare edecek şekilde örgütlenmişlerdir. Abbasi halifesinin sultan ilan ettiği Tuğrul Bey'in kurduğu devletin başkenti Rey idi.

  Selçuklu devleti bu şekilde kurulduktan sonra Asya'nın içlerinden bu bölgeye Oğuzların göçü başlamıştır. Kıtlık nedeniyle Oğuzların başlattığı bu göç hareketi sonrasında Selçuklu toprakları bu göçü karşılayamayacak hâle gelmiştir.