Çalışma Hakkı ve Ödevi Nedir ?

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve webkolik tarafından 9 Ağustos 2013 başlatılmıştır.

 1. webkolik

  webkolik Süper moderatör Yönetici

  İnsan geçimini sağlamak için çalışmak zorundadır .Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi üretime katılan insan sayısıyla orantılıdır. Anayasamızın 49. maddesinde Çalışma hakkı şöyle ifade edilir.

  Madde 49: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışan insanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.
  Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barığının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır.
  Çalıştırılmama; işe almada ırk, renk, cinsiyet, inanç, siyasal düşünce ayrımcılığı yapılmama; istediği alan ve işte çalışma haklarını içerir. Çalışma hakkı Anayasa ile güvence altına almıştır ancak bu hakkın en iyi şekilde kullanabilmesi için devletimize düşen bazı sorumluluklar vardır. Bunlar;

  *İş bulma yani istihdam olanaklarının yaratılması,
  * Eğitim hakkı,
  * İş güvencesi ve koruyucu standartların sağlanması,
  * Çalışma yaşamında belirli bir gelir güvencesi sağlanması,
  * İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,
  *İşçilerin örgütlenme hakkının sağlanması,
  * İşsizliğe karşı korunma,
  * İş gücünün toplumsal risklere karşı korunması gibi yükümlülüklerdir.
  Çalışanların insan onuruna yakışan asgari bir yaşam seviyesine ulaşması için de adil bir ücret elde etmeleri gerekir. Anayasamızın 55’inci maddesinde; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir. Bunun için devletimiz her yıl ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak çalışanlar için asgari bir ücret belirlemektedir.