Çanakkale Savaşında Söylenen Sözler

Konusu 'Karışık Sözler' forumundadır ve Lavinia tarafından 20 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Çanakkale Savaşlarında Söylenen Sözler

  “Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.” İngiliz Başbakanı Asquith

  “Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum.” Churchill

  “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” Churchill

  “Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarımn başlangıcı ve ilk örneğidir.”
  Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

  “… Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve sebat cihetiyIe takdir ve senaya Iiyakatı, her şüphenin fevkinde buIunmuştur. Donanmasının ateşiyIe de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzIarına karşı sayısız muharebeIerde bu kıtaat mevkiIerini muhafaza etmişIerdir.” AIman GeneraIi Liman von Sanders

  “18 Martta mağIup oIduk. Bu bapta teviIe feIana (başka anIam vermeye faIan) hacet yoktur.” İngiIiz Yazar EIIis Ashmit BartIett.

  “Yenilmez İngiliz donanmasının uğradığı akıbetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz’dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi İstanbul’a getirmek planının şansı çok azdı.”

  General Fahri BELEN