Cennet İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Konusu 'Ayet ve Hadisler' forumundadır ve Demir tarafından 30 Temmuz 2014 başlatılmıştır.

 1. Cennetle İlgili Ayetler

  Rableri onlara katından bir rahmeti bir hoşnutluğu ve onlar için kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler

  Onda ebedi kalıcıdırlar Şüphesiz Allah büyük mükafaat katında olandır

  Allah mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur

  Allah onlar için süresiz kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur

  Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur

  İman edenler ve salih amellerde bulunanlar da Rableri onları imanları dolayısıyla altından ırmaklar akan nimetlerle donatılmış cennetlere yöneltip-iletir (hidayet eder)

  Oradaki duaları: Allah'ım Sen ne yücesin'dir ve oradaki dirlik temennileri: Selam'dır; dualarının sonu da: Gerçekten hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır

  İman edip salih amellerde bulunanlar ve 'Rablerine kalbleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar' işte bunlar da cennetin halkıdırlar Onda süresiz kalacaklardır

  Mutlu olanlar da, artık onlar cennettedirler Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe orada süresiz kalacaklardır (Bu) kesintisi olmayan bir ihsandır

  De ki Size bundan daha hayırlısını bildireyim mi? Korkup sakınanlar için Rablerinin katında içinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır Allah kulları hakkıyla görendir

  Yüzleri ağaranlar ise artık onlar Allah'ın rahmeti içindedirler içinde de temelli kalacaklardır

  İşte bunların karşılığı Rablerinden bağışlanma ve içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetlerdir (Böyle) Yapıp-edenlere ne güzel bir karşılık (ecir var)

  Ama Rablerinden korkup-sakınanlar; onlar için Allah katında -bir şölen olarak- altlarından ırmaklar akan -içinde ebedi kalacakları- cennetler vardır İyilik yapanlar için Allah'ın katında olanlar daha hayırlıdır

  İman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız Onda onlar için tertemiz kılınmış eşler vardır Ve onları 'ne sıcak-ne soğuk tam kararında gölgeliğe' sokacağız

  İman edip salih amellerde bulunanlar biz onları altından ırmaklar akan içinde ebedi kalacakları cennetlere sokacağız Bu Allah'ın gerçek olan va'didir Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır

  Eğer Kitap Ehli iman edip sakınsalardı elbette onların kötülüklerini örter ve onları 'nimetlerle donatılmış' cennetlere sokardık

  Böylelikle Allah dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler verdi Bu iyilik yapanların karşılığıdır

  Allah dedi ki Bu doğrulara doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür Onlar için içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler vardır Allah onlardan razı oldu onlar da O'ndan razı olmuşlardır İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur

  İman edenler ve salih amellerde bulunanlar -ki biz hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz- onlar da cennetin ashabı (halkı)dırlar Onda sonsuz olarak kalacaklardır

  Biz onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip almışız Altlarından ırmaklar akar Derler ki Bizi buna ulaştıran Allah'a hamd olsun Eğer Allah bize hidayet vermeseydi biz doğruya ermeyecektik Andolsun Rabbimizin elçileri hak ile geldiler

  Onlaraİşte bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir" diye seslenilecek
  Cennet halkı ateş halkına (şöyle) seslenecekler

  Bize Rabbimizin vadettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar da
  Evet derler Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun

  İki taraf arasında bir engel ve burçlar (A'raf) üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır Cennete gireceklere: Selam size derler ki bunlar henüz girmeyen fakat (girmeyi) 'şiddetle arzu edip umanlardır

  Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler

  "Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? (Cennettekilere de) Girin cennete Sizin için korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız

  Ateşin halkı cennet halkına seslenir: Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın Derler ki Doğrusu Allah bunları inkâr edenlere haram (yasak) kılmıştır

  İşte gerçek mü'minler bunlardır Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır

  Peyamber (as) şöyle buyurmuştur: "Aziz ve Celil Allah: Ben iyi kullarım için hiç bir gözün görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insanın kalbinden geçmeyen şeyler hazırladım, buyurdu" Allah'ın kitabında bunu tasdik eden delil şu ayettir: Artık yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne sevinçler saklandığını hiç kimse bilemez
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5050

  Ebu Hureyre (ra)
  Allah Resulü'nün (as): "Şüphesiz Cennette bir ağaç vardır ki bir süvari onun gölgesinde yüz sene yürür buyurduğunu rivayet etmiştir

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5054

  Sehl b Sa'd (ra)
  Allah Resulü'nün (as) şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Şüphesiz Cennette bir ağaç vardır ki bir süvari onun gölgesinde yüz sene yürüse de gölgesini bitiremez"
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5055

  Ebu Saîd Hudrî'nin (ra) rivayet ettiğine göre:
  Hz Peygamber (as): "Şüphesiz Cennette öyle bir ağaç vardır ki bir süvari, süratli, talimli, iyi cins bir at ile yüz sene yürüse de onu bitiremez" buyurmuştur
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5056

  Ebu Saîd Hudrî'den (ra) bildirildiğine göre:
  Hz Peygamber (as): "Allah, Cennet ahalisine: Ey Cennet ahalisi! diye hitap buyurur Onlar: Ey Rabbimiz! Sana iki defa icabet ederiz ve kullukta daimiz Hayır senin iki elindedir derler Allah: Razı oldunuz mu? buyurur Kullar: Ya Rab! Nasıl razı olmayalım? Sen bize mahlûkatından hiç bir kimseye vermediğini ihsan buyurdun! derlerAllah: Bundan daha kıymetlisini vereyim mi? buyurur Onlar: Ey Rabbimiz! Bundan daha kıymetli ne olabilir ki? derler Bunun üzerine Allah: Ben size rıdvanımı (razımı) helal kılıyorum ve artık bundan sonra sizlere ebediyen kızmam! buyurur

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5057

  Sehl b Sa'd'dan (ra)

  Allah Resulü'nün (as): Şüphesiz Cennet ehli Cennetteki köşkü, sizin gökte yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir buyurmuştur

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5058

  Ebu Hureyre (ra)
  Ebu'l-Kasım (as) "Cennete ilk girecek zümre ayın on dördüncü gecesindeki sureti üzere girecekler Bunların peşi sıra girenler de semadaki parlak yıldız suretinde geleceklerdir Her birine iki zevce vardır Bunların bacağının iliği etinin üstünden görünür Ve Cennette bekar yoktur" buyurmuştur, dedi
  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5062

  Ebu Musa Eş'ari'den (ra) nakledildiğine göre
  Hz Peygamber (as) şöyle buyurmuştur Muhakkak mümin için Cennette içi boş bir tek inciden bir çadır vardır Boyu altmış mildir Mümine mahsus aileler vardır ki mümin onları dolaşıp ziyaret eder, fakat onlar birbirlerini görmezler

  Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 5070

  Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet ettiğine gör

  Allah Resulü (as) şöyle buyurmuştur: Aziz ve Celil Allah Adem'i kendi suretinde yarattı Onun boyu altmış arşındır Adem'i yaratınca: Haydi git de şu cemaate selam ver Onlar oturan bir grup melekti Sana ne cevap vereceklerini iyi dinle Çünkü bu, hem senin, hem de zürriyetinin selamı olacaktır, buyurdu