Çevre kirliliği çözüm yolları nelerdir

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Lavinia tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. çevre kirliliği nedir ve çözüm yolları nelerdir

  İyice yaşlanan ama aslında insanlar tarafından her gün biraz daha yok edilip tahrip edilen dünyamızda çevre sorunları artık çok ciddi tehlikeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Ağaç ve bitki dokusunda tahribat artmakta bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalmaktadır Erozyon artmaktadır. Çölleşme gittikçe artmaktadır.Atıkların artması ve çeşitlenmesi neticesi hava kirliliği su kirliliği toprak kirliliği içinde bulunduğumuz yüzyılda da büyük bir problem olmaya devam etmektedir. Endüstriyel faaliyetler motorlu araçlar inşa ve onarım gibi faaliyetler neticesi gürültü kirliliği artmaya devam etmektedir.

  Fosil yakıtların yoğun kullanılması asit yağmurlarını artırmaktadır. Sera gazlarının artması küresel ısınmayı artırmaktadır.Küresel ısınma neticesi önemli ölçüde iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

  İklim değişiklikleri neticesi kuraklık ve sel baskınları artmaktadır. Küresel ısınma neticesi deniz seviyesinde önemli yükselmeler görülmektedir Orman yangınları riski artmaktadır.Kanser gibi öldürücü hastalıklarda önemli artışlar olmaktadır.

  Ölümle sonuçlanan vakalarda artışlar olmaktadır.Sağlıklı içe suyu problemi artmaktadır.Çevre kirliliği bilinçsizce avlanma gibi nedenler dolayısıyla biyolojik çeşitlilikte azalma görülmektedir

  Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği etkileri ve sonuçları

  Çevre sorunları; hava su toprak ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Yer yüzündeki bütün canlılar hava su ve toprağı kullanarak hayatlarını sürdürürler. Bu ortamı kirleten en büyük neden ise insan faaliyetleridir. Nüfusun az olduğu dönemlerde çevre sorunu diye bir şey söz konusu olmamış insanlar tarafından kirletilen çevredoğa tarafından zararsız hale getirilmiştir. Bugün de aynı özellikte olan doğa aşırı kirlenme karşısında çaresiz kalmıştır. Doğadaki bu aşırı kirlenmeyle birlikte çevre bilimci ve ekolojik denge kavramı da ön plana çıkmıştır. Latince kökenli olan “Ekoloji” sözcüğü ilk kez alman Ernest HAECKEI tarafından kullanılmış canlılarla çevre arasındaki ilişkiler anlamındadır.

  Teknik alanda hızlı değişme ve gelişme anlamına gelen “Sanayi Devrimi” nüfusun artmasına neden olmuş artan nüfusun kentlerde toplanması ise problemlerin çözümünü zorlaştırmıştır. Sanayi devriminin doğa üzerindeki baskısı doğayı yıkıcı yaralayıcı olmuştur. Bu dönemde hiçbir engel tanımadan gelecekteki zararlı sonuçların düşünülmeden doğadan n koparıla bilirse her şey almak tüketmek felsefesi ülkelere hakim olmuş su toprak ve hava kirlenmesi başta petrol olmak üzere enerji kaynaklarının tüketilmesiyle ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları ve çözümleri ilk kez sanayi ve teknoloji alanında ileri gitmiş ülkeler ele alınmıştır. A.B.D. de çevre ile ilgili kuruluş sayısı 1973 yılında 5.000 den fazla olduğu görülmüştür. Genel olarak çevre kirliliği dört madde etrafında toplanmıştır.

  Bunlar;
  1-Hava kirliliği
  2-Su Kirliliği
  3-Toprak Kirliliği
  4-Gürültü(ses) kirliliği olarak sınıflandırılmıştır

  1972 yılı haziran ayında “Stockholm” da “Dünya çevre sorunları konferansı” düzenlenerek ilk kez uluslar arası çözüm yolları araştırılmıştır. Birleşmiş Milletler in düzelmiş olduğu bu konferansa 100 den fazla ülke katılmıştır. Bir çok tavsiye ve önlemler alınması kabul edilerek ülkelerin bu doğrultuda hareket etmeleri istemiştir. Çevre kirliliğinin bir parçası olan hava kirliliği atmosfere karışan küçük katı parçacıklar ile sıvı gaz kirleticilerin insan ve diğer canlılara zarar vere bilecek boyutlara ulaşmasıdır. İnsan faaliyetleri sonucu oluşan sanayileşme kentleşme ile hava kirliliği artmış şehirlerin problemleri haline gelmiştir. Hava kirliliği havanın bileşenlerindeki değişme ile başlar. Bu kirleticiler kükürtdioksit karbon monoksit amonyak fibrokarbonlar ile aldehitler gibi maddelerdir. Bir kısmı fotokimyasal reaksiyona girerek zararlı bileşikleri oluştururlar. Hava kirliliği ısınma saniyeleşme ulaşım gibi insan faaliyetleri sonucu meydana geldiği gibi doğal olaylar sonucu volkanik gazlar çiçek tozları gibi nedenlerle de oluşa bilmektedir. Doğanın kirlenmesi ulasal sınırlarda bitmemekte diğer ülkeleri de etkiliye bilmektedir.