Çevreyle ilgilenen bilim dalları nelerdir

Konusu 'Bilgi Zemini' forumundadır ve Bahar tarafından 12 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


  1. Çevreyle ilgilenen bilim dalları hangileridir

    Fen ve doğa bilimleri arasında gösterilen çevre bilimi disiplinler arası olması nedeniyle birçok bilim dalı ilişki içersindedir. Çevre bilimin araş-tırma alanı doğanın yapısı ve işleyişi oluşturmaktadır. Çevre bilimi özel-likle biyolojin alt konu alanları olan Zooloji, Botanik, Mikrobiyoloji, Fiz-yoloji, Morfoloji ve diğer bilim dallarından Jeoloji, Jeomorfoloji, Minera-loji, Fizik, Kimya, Meteoroloji, Klimatoloji, Kamu Yönetimi ve Kentleşme ve Çevre sorunları yakından ilişki içindedir. Çevre bilimi bu bilim dalları ile olan ilişkileri farklı farklıdır.
    Çevre bilimi ile ilgili verilerin değerlenmesi ve çevre eğitimi büyük önem kazanmıştır. Böylelikle çevre bilimi veri değerlendirmeleri için is-tatistik ve matematikten, çevre bilincin oluşturulması konusunda ise alan eğitiminden yararlanmaktadır. İstatistiği kullanmak içinde bilgisayar bilgisine ihtiyaç vardır.
    Özellikle son yıllarda çevre bilimi dünya gündeminde çokça tartışılan ve çalışılan bilim dalıdır. Gün geçtikçe çevre biliminin ilişki içinde bilim dalı sayısı artmaktadır. Son yıllarda özellikle tıp, sosyoloji, hukuk, tarım, ormancılık, turizm, mühendislik ve mimarlık gibi bilim dalları ile yoğun bir ilişki içersindedir.
    Ayrıca çevre bilimi interdisipliner olması nedeniyle birçok bilim da-lındaki araştırmalara kaynaklık etmektedir.