Coğrafyanın Bölümleri Konu Anlatımı

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Bahar tarafından 12 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. Coğrafyanın Bölümleri Nelerdir

  1-GENEL COĞRAFYA: Yeryüzünün özeliklerini belirleyen tabii, beşeri ve ekonomik olayları ayrı, ayrı bütün dünya üzerinde inceler. Dünya’nın genel özelliklerini inceler. Örneğin, Dünya’daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi. Genel, Coğrafyanın alt bölümleri Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadır

  A-FİZİKİ COĞRAFYA :Yeryüzünde oluşan doğal olayları konu alır. Beş bölüme ayrılır.

  MATEMATİK COĞRAFYA : Yerkürenin şekli, boyutları, hareketleri ve harita bilgisi konularını inceler. Matematik, astronomi, fizik, kartoğrafya, gibi bilimlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarından faydalanır.

  KLİMATOLOJİ (iklim bilimi): Atmosferin alt katı olan troposferdeki olayları ve iklim elemanlarını inceler. Sıcaklık, basınç, nem ve yağışlar, iklim tipleri konularını oluşturur.

  JEOMORFOLOJİ (Yer şekli bilimi) : Yer şekillerini ve bunların oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Jeoloji ile iç içedir.

  HİDROĞRAFYA (Su bilimi): Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran sularda
  oluşan olayları inceler. Denizleri, gölleri ve akarsuları inceler.

  BİYOCOĞRAFYA (Canlı coğrafyası) : Bitki ve, hayvan topluluklarını inceler. Biyoloji ile
  İlişkilidir.

  B-BEŞERİ COĞRAFYA : İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. Nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, yerleşme gibi… (Nüfus, göç, yerleşme, vb. faaliyetleri incelerC-EKONOMİK COĞRAFYA : İnsanların yarattığı bütün ekonomik etkinlikleri, İnceler. coğrafya (Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik, vb. faaliyetleri inceler.)

  2-YEREL COĞRAFYA : Ülkeler coğrafyası diye de adlandırılır. Dünya’nın herhangi bir bölümünü, kıta, ülke, bölge, yöre ya da il düzeyinde ele, alıp inceler. Örneğin, Türkiye’deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi
  Yerel coğrafya;,
  a. Kıta Coğrafyası
  b. Ülkeler Coğrafyası
  c. Bölgeler Coğrafyası
  gibi bölümlere ayrılır.