Coğrafyanın Önemi Nedir

Konusu 'Bilgi Zemini' forumundadır ve Nehir tarafından 12 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

  1. Coğrafyanın Önemi Kısaca

    Coğrafya nedir?
    Yeryüzüne bağlı olayları her türlü teferruat ve çeşitleriyle inceleyen ilim dalı. Kelimenin aslı Yunancadır. Yunanca yer manasına gelen geo ve tasvir manasına gelen grophein kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş bir kelimedir. islam ilim dünyasına 10. asır ortalarında, Osmanlılara ise 16. asırda girmiş bulunan bu kelime yerine eski İslam kaynaklarında "Suretül Arz" (Yeryüzü) "İlmul-Mesalik ve’l Memalik" (Yollar ve Ülkeler İlmi)"İlmul Berid" (Posta İlmi)ve "İlmül Coğrafya" (Coğrafya İlmi) isimleri kullanılmıştır


    Önemi:
    Napolyon moskava seferinde çok büyük bir yenilgiyle geri dönmüş, 'Rus ordusuna değil ağır kış şartlarına yenildik' demişti.Çünkü doğu avrupanın kış şartlrını ve cografi koşullaını göz önüne almamıştı. Enver paşanın Sarıkamış harekatında da coğrafi ve iklim koşulları göz önüne alınmamıştı. Coğrafya Gezegendeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar, bunların ortaya çıkardığı sonuçlar bu bilimin inceleme kapsamındadır. Toprak bilimi, toprak yapısı, arazi kullanımı gibi uygulamaya yönelik çalışmalara da kaynaklık eden önemli bir bilimdir. Ülke yönetiminde ,milletler arası ilişkilerde,harp sanatında ve yaşamın bir çok alanında coğrafya önemli bir yere sahiptir