Cumhuriyet Bayramını Neden Kutlarız

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 12 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Cumhuriyet Bayramını Neden Kutluyoruz

  Bir günün bayram sayılması, her şeyden önce yasa ile mümkün olabilmektedir. Çünkü, devlet daireleriyle özel ve resmi kuruluşların, kendilerinden beklenen işleri durdurmak suretiyle çalışmalarına bir süreliğine de olsa ara vermeleri düzensizliğe yol açacaktır.

  Bayramlar, yasa koyucu tarafından tespit edilerek, kaç gün tatil yapılacağı ve bunun hangi devlet organının yada organlarının icra edeceği belirlenir.

  29 Ekim 1923’te TBMM, 1921 Anayasasında yaptığı değişiklikle, hükümet şeklini cumhuriyete dönüştürmüş, aynı gece, 101 pare top atılmak suretiyle Cumhuriyet’in kutlanması Meclisçe kararlaştırılmıştır. Ertesi yıl Cumhuriyet’in ilanı günü, şenliklerle kutlanmış, fakat bunun bir kanunla tespiti daha sonra gerçekleştirilmiştir.

  Konu ile ilgili olarak, Hariciye Vekâleti’nce düzenlenen ve hükümet tarafından TBMM’ne sevk edilen 2 Şubat 1925 tarihli kanun teklifinde, 29 Ekim’in milli bayram sayılması istenmiş ve gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır: “medeni ülkelerden her biri kendisi için milli bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmi özel gün sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde milli törenle icra eder... Yabancılara da kutlattırılması gereken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletimizin resmi özel gününü öteki medeni ülkeler gibi bir gün olarak belirlemek lâzımdır. O gün ise Cumhuriyet’in ilânı günü olan 29 Ekim’den başkası olmamalıdır.”

  Hükümetin teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek 18 Nisan 1925’te karara bağlanmış, 19 Nisan’da TBMM’nde kabul edilmiştir. 628 sayılı üç maddelik kanunun birinci maddesinde içeride ve dışarıda devlet adına yapılacak bayram töreninin 29 Ekim olduğu, ikinci maddesinde bu kanunun yürütülmesinden hükümetin sorumlu bulunduğu, üçüncü maddesinde de yayımı tarihinden yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Böylece Cumhuriyetin ilânı, 29 Ekim 1925’ten itibaren, içeride ve dışarıda milli bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

  Cumhuriyet Bayramı’nı neden kutlarız…

  Toplumun dinamiğini harekete geçiren olgular arasında milli günler ve bayramlar başlıca yeri işgal ederler. Cumhuriyet Bayramı da Türk milleti için son derece önemli, toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı milli bir bayramdır.

  Toplumsal hayata bayram ve törenlerin büyük tesiri vardır. Milletler ve bilhassa bizim gibi üst üste inkılâp geçirmiş olan toplumlar, elde ettikleri milli gurur günlerini sürekli hatırlamakla, atalarının geçmişte çektikleri sıkıntıları unutmamakta ve elde ettikleri başarının ne anlama geldiğini iyi idrak ederek, gelecek nesillerine en büyük iyiliği yapmış olmaktadırlar.

  İşte, Cumhuriyet Bayramı da Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde gelecek nesillerine miras olarak bıraktığı, ülkemizde cumhuriyetin ilan edilişinin yıldönümü olarak kutlanan milli bir bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve çağdaşlığının sembolü olan Cumhuriyet Bayramı’nı sevinç içerisinde kutlamak elbetteki Kurtuluş Savaşı’nı binlerce şehit vererek kazanan Türk milletinin en büyük hakkıdır.

  Her yıl 29 Ekim’de kutlanan Cumhuriyet Bayramı, gençliğe tarih bilinç ve şuuru kazandırmakta, atalarına olan saygı ve sevgisini üst seviyelere çıkarmaktadır. Kalplerdeki vatan ve millet sevgisini artırarak milli bir gurur yaşatmaktadır. Cumhuriyet Bayramı’nda okunan kahramanlık şiirleri ile güçlü ve özgür bir Türk toplumunun varlığı ilan edilmekte, Atatürk, vatan ve bayrak sevgisi genç kuşaklara en güzel şekilde aktarılmaktadır.