Cumhuriyet Bayramının Anlam Ve Önemi Nedir?

Konusu 'Belirli gün ve Haftalar' forumundadır ve Elif tarafından 11 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında, Cumhuriyet Bayramının anlamını anlatan, Cumhuriyet bayramının önemi ile ilgili yazı, 29 Ekim Bayramı..

  Cumhuriyet Bayramı Anlam Ve Önemi

  23 Nisan 1920’de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)’nin açılması ile Türk devleti yeniden kurulmuştur.Egemenliğe dayandığı ve demokratik bir biçimde olduğu için devletin adının ''Cumhuriyet'' olması gerekiyordu. Ama o dönemde siyasi ortamın uygun olmaması nedeniyle rejimin adı açıklanmamış, iç ve dış düşmanların bunu bölücü amaçla kullanmalarına fırsat verilmek istenmemişti.
  Cumhuriyetin ilan edilmesi ile devlet rejiminin adı konuldu.Meclis tarafından seçilen hükümet yerine, anayasa gereği kabine sistemine geçildi.
  Cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş şekli, demokrasi prensibinin en iyi uygulanmasını temin eden bir siyasi rejimdir.Seçim esasına dayanan bir idare olması cumhuriyet yönetiminin birinci özelliğidir. Seçme ve seçilme hakkı bakımından belli bir kişiye, belli bir zümreye, belli bir sınıfa hiçbir ayrıcalık tanınmaz.
  Cumhuriyet yönetiminde belli bir süreliğine seçimle iş başına gelenler, görev süresi boyunca millet menfaatleri doğrultusunda çalışmalarda bulunurlar. Yani cumhuriyet, bir başka deyişle kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir.
  Çünkü cumhuriyet kuvvetini, belli bir kişi ve sınıf hakimiyetinden değil, millet iradesinden almaktadır.

  Cumhuriyet rejimi milletimize çok şeyler kazandırmıştır. Her şeyden evvel devlet ve siyasi hayatımıza egemenliğin bir şahsa, bir zümreye, bir sınıfa değil, millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.

  Cumhuriyet rejimi, ülkemizde bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayarak, hiçbir kimseye ayrıcalık tanımayarak, herkesin temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alarak birleştirici bir özelliğinin varlığını da ispat etmiştir.
  Cumhuriyet rejimi, insana verdiği değer ve milletimize sağladığı insan hak ve hürriyetler nedeniyle, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda en iyi ortamı oluşturmuştur.

  Atatürk, cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününü en büyük bayram olarak armağan etmiştir. (29 Ekim 1933)
  Görüldüğü gibi cumhuriyetin anlam ve önemi oldukça büyük olup, Atatürk’ün büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmalıyız.

  Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı anısına her yıl 29 Ekim’de kutlanan milli bir bayramdır. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına coşku içerisinde katılarak, birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya göstermeliyiz.


  Alıntı​
   


 2. Cevap: Cumhuriyet Bayramının Anlam Ve Önemi

  bende cumhuriyetle ilgili bir yazı yazmak istiyorum..

  TBMM 23 Nisan 1920 tarihinde açıldı ve böylece yeni bir Türk devleti kurulmuş oldu.
  Bu devlet millet egemenliğine dayanıyordu ve demokratik bir yapıya sahipti. Bu nedenle devletin isminin Cumhuriyet olması gerekiyordu. Ama o dönemdeki siyasi ortam uygun olmadığı için devletin rejimi açıklanmadı.
  Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanınca 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı ve Cumhuriyete giden yoldaki en önemli engel aşılmış oldu. Saltanat kaldırılmasına rağmen mecliste halifeyi devlet başkanı gibi görenler bulunuyordu. Gerçekte, rejimin değişeceği ve kişisel yönetime son verileceği ilk kez Amasya Genelgesi’nde şu sözlerle belirtildi: “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi ve meclis önergeyi kabul etti. Böylece aynı gün 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edildi.
  Cumhuriyet rejimi milletimize birçok şey kazandırdı. Bunlardan en önemlisi egemenliğin bir şahsa değil millete ait olduğu gerçeğini kazandırmasıdır. Cumhuriyet rejimi, insana verdiği değer ve milletimize sağladığı insan hak ve hürriyetler nedeniyle, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda en iyi ortamı oluşturmuştur.