Cumhuriyet Bize Ne Yenilikler Kazandırdı

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Nehir tarafından 3 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Cumhuriyet Bize Ne Kazandırdı

  Cumhuriyet’in Getirdiği Yenilikler

  1924 Anayasası ilan edildi.
  Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi
  Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi
  Atatürk İlkeleri’nin tamamının anayasaya girmesi
  Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir
  Çok partili siyasi hayata geçilmiştir
  Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması
  Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmas
  Soyadı Kanunu
  Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü
  İslam vakıflarının devlet idaresine alınması
  İsviçre Medeni Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun’un kabulü
  İtalyan Ceza Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu’nun kabulü
  Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması
  Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
  Darülfünun’un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması