Cumhuriyet kurulduktan sonra neler değişti

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Nehir tarafından 3 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. Cumhuriyetin ilanından sonra neler değişti

  Kazandığımız Hak ve Özgürlükler

  Cumhuriyetin ilanıyla birlikte insanların kazandığı hakları sıralayalım;

  Yaşama hakkı (En temel haktır. Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz sınırlandırılamaz.)

  Kişi dokunulmazlığı hakkı (Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğünü korumaya yöneliktir.)

  Sağlık hakkı (Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir.)

  Eğitim hakkı (Herkes eğitim – öğretim hakkına sahiptir.)

  Dilekçe hakkı (Herkes şikayetlerini ve isteklerini yetkili makamlara ve TBMM’ye iletme hakkına sahiptir.)

  Özel yaşamın gizliliği ( Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.)

  Konut dokunulmazlığı (Hiç kimsenin konutuna izinsiz girilemez.)

  Seçme ve seçilme hakkı (Herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu amaçla siyasi parti kurabilir ve siyasi partiler üye olabilir.) Ülkemizde yukarıda belirtilen temel haklar anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Devlet bazı özel durumlarda bu haklardan bazılarında kısıtlamaya gidebilir.

  Ayrıca Cumhuriyet ile birlikte gelen diğer yenilikler ise aşağıdaki gibidir;

  Cumhuriyet’in Getirdiği Diğer Yenilikler

  1924 Anayasası ilan edildi.
  Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi
  Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi
  Atatürk İlkeleri’nin tamamının anayasaya girmesi
  Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir
  Çok partili siyasi hayata geçilmiştir
  Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması
  Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınmas
  Soyadı Kanunu
  Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü
  İslam vakıflarının devlet idaresine alınması
  İsviçre Medeni Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun’un kabulü
  İtalyan Ceza Kanunu’ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu’nun kabulü
  Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması
  Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
  Darülfünun’un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması.