Cumhuriyet Yönetimiyle Atatürk Önderliğinde Türk Milletinin Elde Ettiği Hak ve Hürriyetler

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 9 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.

  1924 Anayasası ilan edildi.

  Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi

  Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi

  Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi

  Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir

  Çok partili siyasi hayata geçilmiştir

  Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması

  Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması

  Soyadı Kanunu

  Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması

  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü

  İslam vakıflarının devlet idaresine alınması

  İsviçre Medeni Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü

  İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü

  Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması

  Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması

  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması

  Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması