Cumhuriyetçilik İlkesi Ansiklopedik Bilgi

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Lavinia tarafından 12 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Cumhuriyetçilik İlkesi Hakkında Bilgi

  Cumhuriyet; egemenliğin halkta olduğu devlet yönetimi demektir. Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şekli olup halkın kendi kendini yöneterek, yönetimde söz sahibi olduğu rejim demektir.

  Cumhuriyetçilik ise devlet yönetiminde cumhuriyetin bulunması demektir.

  Cumhuriyet, Atatürk tarafından; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” olduğu için ilan edilmiştir.

  Cumhuriyet yönetimi 1923 yılından itibaren Anayasa'ya eklenmiştir ve Anayasa'nın birinci maddesidir. Anayasa'nın ikinci maddesinde de Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti:İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devletidir.

  Atatürk demokratik cumhuriyeti benimsemiştir. “Demokrasinin tam ve en belirgin şekli cumhuriyettir.” demiştir. Atatürk, cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Böylece ülkenin sürekli yenileşme ve çağdaşlaşma içinde olmasına çalışmıştır.

  Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri
  1.Cumhuriyette temel ilke seçimdir.
  2.Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.
  3.Cumhuriyetçilik, anayasamızda, -Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.- şeklinde birinci madde olarak yer almıştır.
  4.Cumhuriyet rejimi, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet şeklidir.
  5.Türk milletinin tabiatına ve adetlerine en uygun yönetim şeklidir.

  Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar
  1.TBMM-nin açılması
  2.1921 ve 1924 Anayasalarının yapılması
  3.Saltanatın kaldırılması
  4.Cumhuriyetin ilan edilmesi
  5.Siyasal partilerin kurulması
  6.Ordunun siyasetten ayrılması
  7.Kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesi

  Cumhuriyetin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1.Cumhuriyet, bütün vatandaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamıştır.
  2.Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.
  3.Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.