Cumhuriyetin İlanı Özet

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 11 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 akşamı, Çankaya’da vermiş olduğu yemek sırasında hazır bulunanlara “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi. Gece, Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddeleri hakkında değişiklik teklifi hazırlamayı ve kanuna “Türkiye Devleti’nin şekl-i Hükûmeti Cumhuriyet’tir.” kaydının konması kararlaştırıldı.

    29 Ekim 1923’te, Halk Fırkası’nın toplantısında hükûmet buhranına çare bulmak için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddelerinin tavzihi ve cumhuriyet ilanı teklifini kabul ettiren Mustafa Kemal, Meclis için gerekli hazırlığını yaptı. Artık Cumhuriyet’in ilanı bir formaliteden ibaret olmuştu. TBMM saat 18: 00’de toplandı.

    Teşkilat-ı Esasiye Yasası’ndaki bazı değişiklikler ve Cumhuriyet İlanını’n görüşülmesine sıra gelmişti. Saatlerce süren görüşmelerden sonra Mustafa Kemal gece saat 8:30’da hiç aleyhte oy olmaksızın 158 oyla cumhuriyetin kabulüyle Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhuriyetin ilanından on beş dakika sonra Cumhurreisi seçilen Mustafa Kemal,5 kürsüye gelerek Meclis’e teşekkürlerini bildirmiş ve “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.” demiştir.