Danişmendname Özellikleri Edebiyat

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Demir tarafından 2 Ağustos 2014 başlatılmıştır.


 1. Danişmendname Özellikleri Nelerdir

  Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.
  12 yy’da sözlü olarak şekillenmiş 13 yy’da yazıya geçirilmiştir.
  Anadolu coğrafyası destanda gerçek isimleriyle yer alır.
  Destanda adı geçen kahramanlar gerçek Türk beyleridir.
  Bu destan uzun bir süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.
  Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlendi.
  Eser ikinci olarak Osmanlı Hükümdarı Sultan İkinci Murad’ın emriyle Tokat Dizdarı Arif Ali tarafından Türkçe olarak aralarında manzum parçaların da bulunduğu bir nesir diliyle 17 bölüm halinde yazdı.
  Battalname’nin bir devamı olarak kabul edilir.
  Halk şairleri tarafından da “Mefailün mefailün faulün” vezniyle manzum olarak yazılmıştır.
  Tarihçiler için kaynak eserlerden sayılmıştır.
  Anadolunun birçok kütüphanesinde nüshaları bulunmaktadır.


  Danişmentname’nin dil özellikleri hakkında neler söyleyebiliriz?
  -Kısa cümleler kullanılmıştır.
  -Özgün metinde kullanılan bazı seslerle günümüz Türkçesindeki sesler arasında farklılaşmaların olduğu görülmektedir.
  budagına > budağına basdı > bastı kim > ki
  ol > o düşi > düşü dahı > dahi

  Battal Gazi ile Danişmend Gazi arasındaki benzerlikler nelerdir?
  - Battal Gazi ile Danişmend Gazi’nin ortak yönü, her ikisinin de zalim ile müadele etmesi, bu mücadele esnasında büyük kahramanlıklar gösteren ideal tipler olmalarıdır.

  Danişmendname’deki diğer karakterleri belirleyin?
  -Gülnuş Banu, Gazi Bey, Kara Tigin, Kaytaloğlu Mitralos, Abdurrahman-ı Tokatî, Mihayil’in kardeşi Gavras ve Bidaris, Ahmed Serkis, Artuhî, Efrumiyye, Yahya bin İsa, Abdullah, Mihayil, Mihayil’in amcasının oğlu tadık, Matrobit, Osman bin Apiyye, Süleyman bin Numan, Eyyub bin Yunus.

  Anadolu”nun fethini ve bu mücadelenin kahramanlarını anlatan, kahramanları ve anlatılan olayları gerçek olan bu sebeple uzun yıllar bir tarih kitabı gibi algılanan, 1. Murat”ın emriyle Tokat dizdarı tarafından yazıya geçirilen, İslâmî Devir Türk destanı hangisidir?
  A) Manas B) Şehname C) Yaratılış D) Danışmendname E) Oğuz Kağan