Devşirme Nedir Kısa Bilgi

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Nehir tarafından 29 Temmuz 2014 başlatılmıştır.


  1. Devşirme Nedir Kısaca

    Devşirme, toplama demektir. Tebaadan kalan Hıristiyan bebeklerinin Yeniçeri yapılmak üzere toplanmalarıdır. Saray hizmetleriyle, Bostancı ocağı ve Yeniçeri ocağında istihdam edilmek üzere Osmanlı Devletinin Hıristiyan halkından topladığı çocuklara verilen isimdir.
    Orhan Gazi devrinde, yalnız Türklerden teşkil edilen Osmanlı ordusunun yeteri kadar gelmemesiyle, harpte ele geçirilen kuvvetli esirlerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Böylece “Pençik oğlanı” denilen ve her 5 esirden birinin alınması yöntemiyle bir asker teşkil edilmiştir. Padişah Birinci Murat vaktiyle Pençik oğlanı teşkilatı bir kanuna bağlanarak, Gelibolu Acemi Ocağı kuruldu. Bu Şekilde kapıkulu ocağının temelleri atılmış oldu.
    Acemi ocağı teşkilatı ek olarak sonraları gereksinim nispetinde zenginleştirildi. Fütuhatın ilerlemesi üst kısmına bir yandan askere kalan gereksinim, öte yandan siyasi olaylar sonucu olarak asker mevcudunun düşmesi, Pençik oğlanından diğer devşirme ismiyle Osmanlıların Rumeli’deki topraklarında yer alan Hıristiyan tebaadan ocağa yeniçeri olarak efrad alınmasını gerektirdi. Bu amaçla Hıristiyan tebaa evladından asker devşirmek amaçlı bir Devşirme Kanunu yapıldı. Bu yepyeni kanunla baştan başa gayrimüslim kalan Rumeli halkı ağır ağır Müslüman ordusu kuvvetlenecekti. Devşirme kanunu bundan sonra önceki önemini kaybeden Pençik kanunuyla asker alınmasının adına geçmiş, şiddetli ve devamlı olarak olarak 2 bucuk asır devamı etmiştir.
    Devşirme Kanunu, bilhassa 17. Yüzyılın başından bu yana, Hıristiyan bebeklerinin gerek kalan araştırma ve muayeneler yapılmadan alınmaları, tutulması gerek kalan olan eşkal defterine birçok önem verilmemesi üst kısmına bozulmaya başlamıştır. Bu statü yeniçeri ocağına devşirme etrafının alınmasından vazgeçilmesine yol açmıştır. 18 yüzyıl başlarında yalnız Bostancı Ocağı için 1000 devşirme toplanmışken, benzer yüzyılın ortalarında devşirme usulü kesinlikle olarak bırakılmıştır