Dilde değişme, gelişme ve yozlaşma kavramlarının anlamları

Konusu 'Web Sözlük' forumundadır ve Lavinia tarafından 31 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Dilde değişme, gelişme ve yozlaşma ne demektir?

    Dilde Değişme:
    Dil, her milletin sosyal yapısına bağlı olarak değişim gösterebilir. Geniş süreler içerisinde dildeki ekler, kelimeler, dil bilgisi ögeleri eskir ve atılırlar. Bunların yerini yenileri alır. Bu nedenle dil, dil bilimciler tarafından sürekli olarak yenilikler doğuran bir kaynağa benzetilmiştir. Dil, genel olarak kendi kendine doğal olarak ve insan müdahalesi ve ona bir biçim verme yolu ile olmak üzere iki türlü değişmeye uğrar.

    Dilde Gelişme: Dil bir değişme ve gelişme gücüne sahiptir. Eski Türkçedeki - tacı /- teçi, Eski Anadolu Türkçesindeki - ısar/-iser, - ası/ -esi gelecek zaman eklerinin yerine Türkiye Türkçesinde XV. yüzyıldan sonra -acak/-ecek gelecek zaman ekinin geçmiş ve çeşitli görev dallanmaları ile bugüne kadar gelmiş olması, dilin yapısındaki bu dinamizm ve canlılık ile ilgilidir. Esasen dilde geçerli olan kurallar ve kanunlar, onun sosyal bir varlık olduğunun tanıklarıdır. Çünkü bu kurallar, o dilin kendi yapısının, işleyişindeki özelliklerin ve o dili konuşan toplumun kendi dil dünyasının ve dil anlayışının ortaya koyduğu ortak formüllerdir. Dili, başıboş yol alan bir varlık olmaktan kurtaran, dilin yaşama ve gelişme şartlarını ortak bir düzene bağlayan ölçülerdir.

    Dilde Yozlaşma: Dil ve kültürdeki değişmeler doğal sayılabilir; ancak başka dillerden sözcük alırken kurallarını da alıp kendi dilinde kullanma o dilin yapı, ses bilim, anlam bilim, sesletim, yazım ve okuma kural ve geleneklerini bozar, dilde kargaşaya neden olduğu için de dilde yozlaşma başlar. Türkçe’de yozlaşma ilk, Türkçe’ye sokulan Farsça, Arapça sözcük, terim ve kurallarla başlamış, günümüzde de bunların yerini özellikle İngilizce almıştır.