dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

Konusu 'Araştırma' forumundadır ve Ceren tarafından 17 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör


  dillerin sınıflandırılması ve türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

  DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI
  Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

  Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe dil aileleri (dil akrabalığı) adı verilir.
  Yeryüzündeki diller yapı ve köken olmak üzere iki bakımdan incelenir:
  A. Yapı Bakımından Dünya Dilleri
  1. Tek heceli diller:
  Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
  Sözcükler ek almadan değişime uğramadan kalmaktadır.
  Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır.
  Yeryüzünde Çince ile Vietnam dili ve bazı Himalaya ve Afrika dilleri ve Avrupa’da Bask dili bu gruba girer.
  2. Eklemeli (Bitişken) Diller:
  Bu dillerde bir veya daha çok heceli köklere yapım ve çekim ekleri eklenir.
  Köke getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler, yeni kavramlar türetilir.
  Bu dile en güzel örnek Türkçedir. Ayrıca Altay dilleri, (Moğolca, Mançu-Tunguz) küçük ayrımlarla Japonca; Ural dilleri (Fince, Macarca, Samoyetçe) ile bazı Asya ve Afrika dilleri bu gruba girer. 3. Çekimli (Bükümlü) Diller:
  Büküm, sözcüğün çekimi sırasında kökün özellikle kökteki ünlünün değişmesidir.
  Çekim sırasında görülen değişikliklerle yeni sözcükler ve kavramlar ortaya çıkar.
  Hint- Avrupa dilleri (Almanca, Farsça, Fransızca, Hintçe) ile Arapça çekimli dil grubuna girer.

  B. Köken Bakımından Dünya Dilleri
  1. Hint - Avrupa Dilleri Ailesi a. Asya Kolu:

  Hintçe, Farsça, Ermenice b. Avrupa kolu: * Germen (Cermen) Dilleri: Almanca, İngilizce, Felemekçe (Hollanda’da ve Belçika’nın bir kısmında kullanılan dil). * Romen Dilleri: Latince, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca * İslav Dilleri: Rusça, Sırpça, Lehçe (Lehistan bölgesinde kullanılan dil).
  2. Hami-Sami Dilleri Ailesi: Akatça, Arapça, İbranice
  3. Bantu Dilleri Ailesi: Orta ve Güney Afrika’da yaşayan Bantuların dilleri bu gruba girer.
  4. Çin Dilleri Ailesi: Çince ve Tibetçe bu ailedendir.
  5. Ural- Altay Dilleri Ailesi:
  a. Ural Kolu: Fince, Macarca, Estonca
  b. Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Mançuca
  dillerin-siniflandirilmasi.jpg
  “ Türkçe dünya dilleri arasında yapı bakımından sondan eklemeli dil grubuna girer. Köken bakımından ise Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır. “

  Türkçe dünyanın en zengin dillerinden biridir. Türkçeye bu zenginliği sağlayan çeşitli güç kaynakları mevcuttur: Bu güç kaynaklarının başında tarih gelir. Türkçe, kökleri binlerce yıl önceye uzanan yeryüzünün sayılı dillerindendir. Türkçenin yaşını ortaya koymaya çalışan araştırmacılar Sümercedeki kelimelerle Türkçeyi karşılaştırmışlardır. Osman Nedim Tuna bu konuda araştırma yapan isimlerin başında gelir. Tuna’ya göre Sümerce ile Türkçe arasında ortak 168 kelime vardır. Türkçenin dünyanın köklü dillerinden oluşunun bir başka kanıtı da, ortaya çıkışı yüzyıllar alan üst anlamlar ve mecazlı kullanımların Türkçede bolca kullanılmasıdır.

  Lehçeler bir tarafa bırakılacak olursa, yalnızca Türkiye Türkçesinin yazı dilinin söz varlığı bugün 114 bini aşmıştır. Türkçe kelime hazinesi açıdan sahip olduğu bu zenginlik ile de dünya dilleri arasında önemli bir yere sahiptir.

  Türkçe, dünya dilleriyle etkileşim hâlinde olmuş ve olacaktır da. Başka dillerden Türkçeye kelime geçtiği gibi Türkçeden de başka dillere kelimeler geçmiştir. Bugün, Çincede 300, Farsçada yaklaşık 3000, Urducada 227, Arapçada yaklaşık 2.000, Rusçada yaklaşık 2.500 olmak üzere çok sayıda TÜRKÇE kelime başka dillerde kullanılmaktadır.
   
  Son düzenleme: 24 Kasım 2014