Dini Nikah Nasıl Kıyılmalıdır

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Yavuz tarafından 14 Şubat 2013 başlatılmıştır.

 1. İslami Nikah Nasıl Yapılır

  İmam Nikahı Nasıl Kesilir

  Öncelikle nikah kıyılmadan evlenecek şahısların birbirlerini görüp evlilik üzere karar almış olmaları gerekmektedir. Peygamber Efendimiz de evlenecek şahısların nikahtan önce birbirlerini mutlaka görmelerini tavsiye buyurmuşlardır. Görücü usulü asıl olarak eşlerin birbirlerini görüp, karşılıklı istek ve arzularının oluşması üzerine bina edilen bir evliliktir. Fakat bu evliliğin birbirlerini görmeden başkalarının bulması ve karar vermesi üzere kıyıldığı fikri yaygınlık kazanmıştır. Sünnet olan da eşlerin birbirleri ile görüşüp anlaşmalarıdır. Tabi bu görüşme günümüzdeki flört ilişkisi gibi değil, meşru ölçüler dairesinde yapılması gerekmektedir. Ailelerin ve evlenecek şahısların kararlarından sonra eşler izdivaç kurmadan önce nikahlarını kıydırırlar. Nikahı imamın kıyması şart değildir. Konuya hakim her kişi nikah kıyabilir. İslami nikahın nasıl kıyılacağını sırası ile şöyle anlatabiliriz;

  1- Öncelikle nikahı kıyılacak çiftlerin müslüman olmaları gerekmektedir. Usulen bunu anlamak için nikahı kıyacak şahıs gelin ile damata imanın ve islamın şartlarını sorar şehadetlerini dinler.

  2- Nikah kıyılacağı zaman evlenecek şahısların, kendileri yoksa vekil tayin ettikleri kimselerin hazır bulunması gerekir. Ayrıca evlenecek şahısları tanıyan bilen ikide şahit gerekmektedir.

  3- Bundan sonra nikahı kesen kişi evlenecek şahısların isimlerini babalarının adı ile birlikte ve şahitlerinde aynı şekilde isimleri yazar. Ayrıca mehri muaccel ve müecceli belirleyerek yazar. Hazirunda evlenecek şahıslara evlilik üzere kararlarını sorar, onaylarını aldıktan sonra nikahlarını ilan eder. Evlilik sorusunu üç defa tekrar eder. Erkek ve bayana sorarken euzubesmele çekip istğifardan sonra şu duayı okur; "Elhamdülillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala Resulina Muhammeden ellezi beyyenel harame vel mubah ve ala Alihi ve Eshabi hillezine hüm ehlüssalahi velfelah" Bunun yanı sıra Nur sursinin 32. ayeti kerimesini okuyup şu hadisi zikreder. "En nikahü sünneti femen rağibe an sünneti feleyse minni." Mealen yakın manası; "Nikah benim sünnetimdir. Kim terk edersen benden değildir"

  Bu işlemler yapıldıktan sonra nikah sahihtir. Fakat usulen evlilik ile alakalı ayet ve hadisler okuyarak kısa bir tembih ve tebliğde bulunması daha evladır. Nikah işlemi bittikten sonra nikahı kesen şahıs şu duayı okur.

  "Elhamdülillahi rabbil alemine vassalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmein ve neuzü billahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina ve neşhedü enla ilahe illallahü ve neşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasulüh. Allahümmecal hazel akde meymunen mübaraka vecal beynehüma ülfeten ve mahabbeten ve karara ve la tecal beynehüma nefraten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme ve Hadicetel Kübra ve beyne Aliyyin radıyallahü anhü ve Fatımetuz Zehra. Allahümme ati lehüm evladen salih ve umran tavila ve rizkan vasia."

  Türkçe anlamı ; "Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammede, al ve ashabına salat ve selam olsun. Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Cenabı Allah’a sığınırız. Bir tek Allah’tan başka ilah olmadığına ve O'nun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve Resulü olduğuna da şahadet ederiz. Ey Allah'ım. Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık koyma. Ey Allah'ım. Bu çiftlerin arasında Hz. Adem (as) ile Havva ve Hz. Muhammed (as) ile Hz. Hatice ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma arasındaki var olan geçim ve kaynaşma sağla. Allahım bu eşlere salih çocuklar uzun ömürler ve bol rızık nasip et."

  Nikahın sünnetleri arasında ayrıca velime diye isimlendirilen nikah yemeği vardır. Düğün sahipleri nikaha iştirak eden eş dost ve akrabalarına ikramlarını yapar ve bu mutlu günlerinde usulüne uygun olarak eğlenirler. Peygamber Eferndimizde düğününde yemek vermiş ve bir çok düğün yemeğine katılıp yapılan etkinlikleri izlemiştir. Cenabı Allah müslümanların nikahlarını sahih ve daim kılsın.
  [​IMG]
  yawux@webokur.net