Divan edebiyatı ile tanzimat edebiyatının benzerlikleri ve farklılıkları

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Ceren tarafından 9 Kasım 2014 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Türk edebiyatını en güzel şekilde Divan ve Tanzimat edebiyatı yansıtmaktadır. Türklerin İslam’ı seçmesi ile Divan edebiyatına geçiş yapılmıştır. Birbirlerinden ayıran özellikler sayesinde göz önünde bulundurulmaktadır.

  Divan ve Tanzimat Edebiyatının Benzerlikleri
  Nazım şekilleri benzer: Kaside, gazel, terkib-i bend, müseddes vb.
  Ölçü benzer: Aruz ölçüsüyle şiirler yazılır.
  Kafiyeleniş benzer: Uyak düzeni aynıdır.
  Dil benzer: Arapça-Farsça kelime ve tamlamaların kullanılması.

  Divan ve Tanzimat Edebiyatının Farklılıkları
  Divan edebiyatı aşk tabiat, tasavvuf, ahlak, övgü üzerine yazılır, Tanzimat edebiyatında halkı aydınlatan konular işlenir bunlar hürriyet, eşitlik, adalet, kanun ve yönetime dair şikayetlerdir.

  Yapı Özellikleri
  Divan edebiyatında beyitler kullanılır ölçüsü aruzdur. Kafiyeler nazım biçiminde yapılır. Şiirin adlandırılması nazım biçimine göre olur.

  Tanzimat edebiyatında klasik yapılara sahip şiirler yazılır. Beyit sayılarının değişikliğinde bölümler bulunmaz, mahlaslar kullanılabilir, aruz ölçüsü ile hece kullanılır, başlıkları konunun adına eklenir.

  Dil Özellikleri
  Divan edebiyatında Arapça ve Farsça sözlere yer verilir. Ağır bir dil kullanılarak anlatılır.

  Tanzimat edebiyatında halkın anlayacağı kelimeler kullanılarak basitlik hakimdir. Kavramlar halkın anlayacağı şekilde olup yeniliklere yer verilir.


  DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

  1. Nazım birimi genellikle beyittir ve cümle beyitte tamamlanır. Beyit, cümleye egemendir.
  2. Nazım ölçüsü “aruz“dur.
  3. Dili Arapca, Farsça, Türkçe karışımı olan Osmanlıca”dır.
  4. Şiirlerde tam ve zengin uyak kullanılmıştır.
  5. Şiirlerin konuyu içeren başlıkları olmadığı için nazım biçimlerine göre adlandırılmışlardır.
  6. Klişe bir edebiyattır. Duygu ve düşünceler değişmez sözlerle (Mazmun) anlatılır.
  7. Anlatılan şey değil, anlatış biçimi ön plandadır.
  8. Soyut bir edebiyattır. İnsan ve doğa gerçekte olduğundan farklı ele alınmıştır.
  9. Aydın zümrenin edebiyatıdır. Medrese kültürü hakimdir. Genellikle saraya ve çevresine seslenir.
  10. Sanatlara bolca yer verilmiş, sanat yapmak amaç durumuna gelmiştir.
  11. Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır.
  12. Şiirde daha çok aşk, sevgili, içki, din ve kadercilik gibi konular işlenmiştir.
  13. Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.
  14. Nesir alanında tezkireler (edebiyat tarihi görevini gören biyografik eser), münşeatlar (mektuplar), tarihler, dini metinler ve nasihatnamelere de rastlanmaktadır. Bunlarda da sanat yapma amacı ön plandadır.
  15.
  13.yüzyılda gelişmeye başlamış 16. ve 17. yüzyıllarda en olgun dönemini yaşamış, 19.yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.