Dört Halife Dönemi Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Lavinia tarafından 18 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Dört Halife Döneminin Özellikleri

  HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634)
  - Halifeliğin ilk yılında:
  - RIDDE SAVASLARI: Rasûlüllah (s.a.s)'in vefatindan sonra dinden dönüp Islâm devletine savas açanlarin isyanlarinin bastirilmasi için yapilan askerî harekâtlar. Bu savaşlar sonunda Zekat vermek istemeyen ve dinden dönmek isteyen kabileleri itaat altına aldı.
  - Yalancı Peygamberleri ortadan kaldırdı.
  NOT: Böylece İslam devletinin dağılmasını önledi.
  - Peygamberimiz zamanında yazılan Kuran’ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.
  NOT: Savaşlarda pek çok hafızın şehit düşmesi üzerine heyet Kur’an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir
  - İlk kez Arap yarımadası dışında fetih hareketleri başlamıştır.
  - Müslümanlar Yermük savaşında Bizans ordusunu yenilgiye uğratmışlar böylece Suriye’nin fethi için ortam hazırlanmıştır.

  HZ. ÖMER DÖNEMİ (634-644)
  - İslam devletinin ikinci halifesidir.
  - Adaleti ve doğruluğu ile ün kazanmıştır.
  - “Habur’da bir köprü üzerinde bir keçinin ayağı kırılsa hesabı Ömer’den sorulur” sözü meşhurdur.
  - Döneminde Arabistan dışında fetih hareketleri hızla devam etmiştir.
  1. Suriye’nin fethi Ecnadeyn savaşı (636) ile tamamlandı
  2. Kudüs kuşatıldı ancak alınamadı ve kendi isteği ile teslim oldu.
  3. Ürdün’ün fethi gerçekleşti.
  4. İran ve Irak Sasaniler’le yapılan Kadisiye (636), Celula (637) ve Nihavent (642) savaşları ile tamamlandı.
  5. El Cezire (Yukarı Mezepotamya) feth edildi.
  6. Azerbaycan feth edildi böylece İslam orduları Kafkaslar ve Hazar Denizine ulaştılar.
  7. 640’da Mısır feth edildi
  8. Trablusgarp ve Bizans’ın bir kısmı feth edildi.
  NOT: Hz. Ömer döneminde İran’ın fethi ile Türklerle Araplar komşu olmuştur.
  - Hz. Ömer döneminde devlet teşkilatlanmasına büyük önem verilmiştir.
  Bu amaçla;
  1. Feth edilen yerler yönetim birimlerine ayrıldı büyük iller oluşturuldu.
  2. İlk defa mali ve askeri divan teşkilatı kuruldu.
  3. Devlet hazinesi (Beytül mal) oluşturuldu.
  4. Eyaletlere kadılar gönderildi.
  5. Hicri takvim kabul edildi.
  6. İkta sistemi uygulanmaya başlandı.
  - Hz. Ömer İranlı bir köle tarafından şehit edildi.

  HZ. OSMAN DÖNEMİ(644-656)
  - İslam devletinin üçüncü halifesidir.
  - Libya’nın tamamı ve Tunus feth edildi.
  - İslam orduları Kayseri’ye kadar geldi.
  - Doğuda Horasan ve Harzem feth edildi.
  Maveraünnehir ve Kafkasya da Türklerle savaşıldı ve Hazarlar Kafkasya’daki ilerleyişi 652’de durdurdular.
  - İlk İslam donanması Suriye valisi Muaviye tarafından kuruldu. Bizans donanması yenilgiye uğratıldı.
  - 651’de Kıbrıs ele geçirildi ve vergiye bağlandı.
  NOT: Kuran-ı Kerim çoğaltılarak ülkenin her tarafına gönderilmiştir.
  - Hz. Osman döneminde mensubu bulunduğu Emevi ailesinin devlet yönetiminde etkili olmaya
  başlaması tepkilere yol açtı.
  - Sonuçta Hz. Osman değişik illerden gelen şikayetçiler tarafından evinde şehit edildi.
  NOT: İslam Devletinde ilk iç karışıklar Hz. Osman döneminde başlamıştır.

  HZ. ALİ DÖNEMİ (656-661)
  - Dördüncü halifedir.
  - Hz. Osman katillerinin bulunması meselesi yüzünden Muaviye, Hz.Ayşe, Talha ve Zübeyir ile arası açılmıştır.
  - Cemel vakası (deve olayı) meydana gelmiş ve savaşı Hz. Ali kazanmıştır.
  - Şam valisi Muaviye Hz. Ali’nin halifeliğini tanımadı.
  - Sonuçta Hz. Ali ile Muaviye’nin ordusu 657’de Sıffin Savaşında karşı karşıya geldi.
  - Savaşın uzaması üzerine Hakem Olayı meydana geldi. Bu gelişme iç karışıklıkları arttırdı.
  - Hakem olayı sonucunda İslam dünyasında birbirine muhalif üç grup ortaya çıktı.
  Bunlar;
  1. Hz. Ali taraftarları (Şiiler)
  2. Muaviye taraftarları
  3. Hariciler
  NOT: Hz.Ali başkenti Medine’den İran Kufe’ye taşımakla Medine halkının, hakem olayında halifeliğini ortaya koymakla Haricilerin desteğini kaybetmiştir.
  - Hz. Ali Hariciler tarafından Kufe’de şehit edilmiştir.