Dünya Kadınlar Günüyle İlgili Farklı Bir Yazı

Konusu 'Belirli gün ve Haftalar' forumundadır ve Yavuz tarafından 8 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hakkında Önemli Bilgi

  Kadının Dünya Ve Ahiretteki Günü İle Yeri Neresidir

  Kadın Cenabı Allah'ın takdiri ilahiyesi ile yaradılışın başlangıç ve sonunu belirleyen bir nitelik taşımaktadır. Cenabı Allah, kadını Havva Aleyhisselam annemizin şahsiyetinde bütün insanlığın başlangıcı olacak hikmetin bir künhü olarak yaratmıştır. Hazreti Adem (as) babamızı yaratıp, hikmetini meleklere izhar edince, meleklerden Zat-ı Pak-i Subhaniyesini takdis için secdeyi emretmiştir. Daha sonra Adem babamız ile gelecek yaradılış ve insanoğlunun kaderi ilahiyesinin tamamlanması için, Adem (as) babamız nezdinde bütün insanlığın huzur ve sükun bulması için KADINı Havva (as) annemizi yaratmıştır. Yoksa bazı inkarcı mihrakların iftira ve isnadı ile kadın islami ahkamda ikinci sırada, asıl değil suret asal olmamış, bilakis yaradılışın zarif narin nadide tarafını oluşturmuştur.

  İslam kültürü kadını çoğu kez anne olarak nitelemiştir. Peygamber Efendimizin kadın ile ilgili hadislerinde genel olarak annelik vasfı öne çıkarılmıştır. Bunlardan biriside "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisi şerifidir. Çünkü kadın yaradılış itibariyle, saf, temiz, ahlaklı, adaletli, inasan gibi insanların hayata topluma kazandırılıp, dünyanın yaşanabilir bir yer olmasının ana kaynağını oluşturmaktadır. Anne sevgi şefkat ve ahlakından uzak yurtlarda kreşlerde, ruhu hırpalanmış, yaptığı işe sadece meslek olarak bakan diğer öğretici yada kadınların elinde çocuk hoyrat ve eğreti yetişmektedir. Kadın zorlu iş hayatında ise, zarif duygularını kaybederek, fıtratı tahrip ve tağyire uğratmaktadır. Tabi bunların arasında istisnalar muhakkak vardır. Sözlerimiz genel istatisdiklere göredir. Çocuk yetiştirmek sadece bilgi eğitim ve öğretimden ibaret değildir. Bunlar anne özverisi ile yoğrulup, tedrice verildiği oranda etkili olacaktır.

  Peygamber Efendimiz (as) Mekke'de peygamber olarak gönderildiği zaman, beşeri ideoloji ve atalarının dini üzere yaşayan inkarcı müşrikler ve bütün dünya tarihi boyunca yaşamış azgınlar, kadını bir mal ve eğlence unsuru olarak görüyorlardı. Erkeği ana konsola oturtup, kadını ise sahnede istek ve arzularına göre oynatıyorlardı. Alıp satıyor, özgür olanlarına ise haklarını vermedikleri gibi, belli bir nikah evlilik sözleşmesi de sağlamıyorlardı. Kadın tamamen erkeğin emrinde ve konturolünde yaşamak zorunda kalıyordu. İlahi adalet ile kadın yeniden olması gereken hak ve hürriyetleri kazanarak, erkeğin karşısında bir taraf olma özelliğini kazandı. Tabiki uygun şartlarda kadın çalışa bilir. İslam ile kadın evlilik miras ve ticaret hakları kazandı. Fakat her şeye rağmen kadın yine de nefsi arzu ve isteklerini tatmin için, islami ölçüler dışına çıkıp, dünya refahı için ahretini hiçe saymak isterse bu şeytanın bir vesvesesidir. Kadın da erkekte şeytanın vesvesesine açıktır. Kim hevasına uyarak, nefsini tatmin etmek için yada dünyevi bir lüks için Allah'a isyan eder, ahretini hibe ederse, mutlaka cezasını çekecektir.

  Dünya kadınlar gününün tarihine bakacak olursak, şeytan ve insanlar ile cinlerden olan yandaşları, kadını dünya tarihi boyunca insanlığın sosyal, siyasal her konuda sapması için bir etken ve unsur olarak kulanmışlardır. Amerikada haksız şartlarda çalıştırılan kırkbin işçinin grevi esnasında çıkan olaylarda çoğu kadın yüzlerce insan ölmüştür. Kapitalizmin hayvan gibi çalıştırdığı insanların hakkını, insanı devletin malı gibi gören komünizm taraftarları savunmaya çalışmış ve 27 Ağustos 1910 tarihinde Uluslar Arası Sosyalist Kadınlar Konferansında 8 Martta Amerikada yaşanan olaylara atfen dünya kadınlar günü ilan edilmesini kararlaştırmışlardır. Birleşmiş Milletler ise 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ı dünya kadınlar günü olarak kabul etmiştir. Türkiyede ise ilk olarak 1921 tarihinde Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmış, yapılan darbelerde kesintiye uğrasa da halen kutlanmaktadır. Tüm zamanlarda ve günümüzde hala kadın, bir teşir aracı olarak kullanılmakta, islama çamur atan inkarcılar tarafından bizzat kadın bir tatmin, teşvik ve reklam aracı olarak sunulup kullanılmaktadır. Kadına yönelik şiddet, kadının fıtratrına aykırı şartlarda ve mekanlarda yaşamasına zorlanması ile başlayıp, anne ve aile şevkatinden uzak hoyrat yetişmiş bireylerin zulmüne maruz bırakılması ile devam etmektedir. Dünya ve ahretteki bütün günler kadın ve insanlık içindir. Sorunun temelinde islami ahlaktan uzak yaşamak ve islami ölçülere riayet edilmemesi yatmaktadır. Bu gün en fazla kadının haklarını savunduklarını iddia edenler, yine en fazla kadının kadınlığını kullanmaktadırlar. Kadının onurunun tekrar teslim edilmesi ümidyle...
  [​IMG]
  yavuz yıldırım@webokur.net​