Dünya üzerindeki bitki örtüsü çeşitleri nelerdir

Konusu 'Bilgi Zemini' forumundadır ve Nehir tarafından 13 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. dünya üzerinde kaç çeşit bitki örtüsü vardır çeşitleri nelerdir

  Bitkilerin oluşturdukları toplulukların sınıflanmasında birçok ölçüt kullanılmakta olup en yaygın olanı fizyonomik görünüm esas alınarak yapılan sınıflamalardır.

  Bu bitkilerin dış görünüşünü etkileyen şekil renk yoğunluk yükseklik topluluğun mevsimlere göre aldığı şekil renk yoğunluk dikey yönde tabakalaşma durumu hayat formu dikkate alınmaktadır. Buna göre bitkiler orman çalı ot bataklık çöl vb şekilde ya da yaprak döken daimi yeşil geniş yapraklı daimi yeşil iğne yapraklı gibi sınıflar oluşturabilmektedir..

  1-AĞAÇ FORMASYONU: Ağaç formasyonlarında yağış şartları sıcaklık durumu toprak özellikleri ve yükselti şartlarının elverişli olduğu yerlerde her yerde ağaç formasyonları yetişebilir. Yağışların az olması şiddetli buharlaşma ağaç yetişmesini engeller. Ormanların temel unsuru ağaçlardır. Çeşitli büyüklükte ve türdeki ağaçların bir araya gelerek oluşturdukları topluluklara orman denir.

  2-ÇALI FOMASYONU: Ormanları tahribi sonucunda oluşan kısa boylu ağaççıklardan oluşan bitki formasyonudur.

  3-OT FORMASYONU: İklim şartları özellikle de yağış ve sıcaklık şartlarının orman veya ağaç yetişmesine imkân vermediği alanlarda yerlerde belirli zamanlarda yağan yağışa veya tamamı toprağın tabanına sızmayan suya bağlı olarak yetişen ot türünden bitkilerin oluşturduğu topluluktur..

  Ekvatoral Yağmur ormanları:

  Sıcaklık ve nem koşullarından dolayı sık ormanlar gelişmiştir ve ormanlar her zaman yeşildir. Orman ağaçları çok gürdür(50–60 m). Balta girmemiş ormanlar olarak adlandırılır.

  İklime uyum sağlamak için terleme yüzeyleri geniş ve gözeneklidir. Ağaçlardan düşen dal ve yaprakların sıcak nemli ortamda çürümesi sonucu hoş olmayan bir koku etrafa yayılır.

  Bu ormanların görüldüğü yerler her mevsim yağışlı özellikte ve yıllık yağış miktarı 2000 mm ‘nin üstündedir.

  Bitkiler yayvan yapraklı ve yapraklarını dökmeyen ağaçlardır. Bitki çeşitliliği çok fazladır. Orman altı sarmaşık ve otsu bitkilerle(Liyan Epifit) kaplıdır.Orman altı florası da çok zengindir.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Ekvatorun 10 kuzey 10 güney enlemleri arasında 1000 m kadar yükseltiye kadar etkilidir
  *Güney Amerika’da Amazon Havzası’nda ( Brezilya)*Afrika’da Kongo Havzası’nda ve Gine Körfezi kıyılarında
  *Güney Doğu Asya Adaları (Endonezya ) belirgin olarak görüldüğü yerlerdir.
  *Malezya Endonezya Filipinler Papua Yeni Gine’de etkilidir.
  *Avustralya’nın kuzeyinde görülür..

  Muson Ormanları:

  Muson iklim bölgesinde bulunan ormanlardır. Bunlar Ekvatoral ormanlar gibi gür ve sık ormanlardır. Ancak içinde yer alan tür sayısı bakımından ekvatoral ormanlardan fakirdir.

  Yıllık yağış miktarı 2000 mm civarındadır. Yaz ayları yağışlı kış ayları kurak geçer. Yıllık yağışın % 85 ‘i yaz aylarında olduğu için yazın yeşil kışın yaprak döken ormanlardır.

  Muson ormanlarının ağacı teak ağacıdır. Bitki örtüsü yağışların bol olduğu alanlarda kışın yaprağını döken muson ormanları etrafında çalılar ve az yağış alan yerlerde ise savanlar yaygındır.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Güneydoğu ve Doğu Asya da Hindistan Japonya Tayland Vietnam Endonezya Doğu Çin Kore Filipinler
  *Avustralya’nın kuzeybatısı
  *Güneydoğu Afrika da görülür. Madagaskar’ın doğusunda
  *Kuzey Amerika’nın güneydoğu kıyılarında görülür..

  Orta Kuşağın karışık ormanları:

  Orta kuşak okyanusal İklim bölgesinde görülen bitki örtüsüdür. Bu ormanlar geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçların bir arada bulunduğu bitkilerdir. Yıllık yağış miktarı 1000- 1500 mm civarındadır.

  Ağaç türü sayısı ve ağaçların büyüklükleri bakımından da ekvatoral ve muson ormanları kadar zengin ve büyük değildirler.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Batı Rüzgârları sebebiyle Ilıman Kuşak karalarının batısında,
  *Batı Avrupa’nın Atlas Okyanusu kıyılarında
  *Yurdumuzda ise Karadeniz kıyılarında etkilidir
  *Kuzey Amerika’nın batı ve güneydoğu kıyılarında Güney Amerika’nın güneybatı kıyılarında
  *Avustralya’nın doğusunda, Yeni Zelanda’da
  *Afrika’nın güneyinde..,

  Tayga Ormanları:

  Orta kuşakta karasal iklimin sert özellikte görüldüğü ve yağışın bol olduğu nemli alanlarında görülenormanlardır.

  Bu iklimde kışlar çok sert geçtiği için ağaçlar soğuğa dayanıklı yaprak dökmeyen iğne yapraklı ağaçlardır.

  Yağışın çoğu yazın düşer. En az yağış kışın düşmektedir ve kar şeklindedir. Kışların aşırı soğuk olmasınedeniyle havadaki nem miktarının azalması ve yüksek basıncın etkisi yağışları azaltır. Yaz mevsimindehavanın ısınması nedeniyle oluşan, termik kaynaklı alçak basınçlar konveksiyonel karakterde yağışların oluşmasını sağlar.

  Yıllık yağış ortalaması 500–600 mm civarındadır.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Deniz etkisinden uzak kara içlerinde ve ılıman kuşak karalarının doğu kıyılarında (soğuk su akıntısından dolayı görülür. Orta ve doğu AvrupaAsya’nın kuzeyi (Kuzey Çin’de Mançurya’da Rusya’da Orta Sibirya’da görülür.) ABD nin kuzeyinde ve Kanada’da

  Makiler:

  Makiler yaz kuraklığına dayanıklı kısa boylu bodur ağaç ve çalılardan oluşan ( yabani zeytin defne kocayemiş mersin keçiboynuzu sandal zakkum akçakesme kermez meşesi Süpürge çalısı taş meşesi bodur ardıç vb.) Akdeniz iklimin doğal bitki örtüsüdür.,

  Maki yaz kuraklığına dayanıklı bitkiler olup kış soğuklarına fazla dayanıklı değildir. Yaprakları kalın güneşe dönük yüzleri parlak terlemeyi sağlayan stomaları az ve küçük olması ile suyu iktisatlı kullanarak yaz kuraklığına dayanır.

  Makiler genelde kızılçam ormanlarının yok edildiği yerlerde oluşurlar ve genelde kıyıda 500–800 m yukarılara kadar çıkabilir.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ( Libya Mısır ve Lübnan hariç. Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz olmasıdır.)
  *Avustralya’nın güneybatısıGüney Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesiŞili’nin orta kesimleri
  *Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde,
  *En geniş anlamıyla 30–40 derece enlemleri arasında kıtaların özellikle batı kıyılarında görülür.

  Savanlar:

  Tropikal iklim bölgesinin bitki örtüsüdür. Savanlar uzun süre yeşil kalan gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde ağaçlar ve ağaç kümeleri görülür. Genelde buralarda ki ağaçlar kurakçılveya kuraklığa dayanıklı türlerdir.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Akarsu boylarında görülür..

  Galeri Ormanları:

  Savanlardaki küçük akarsu boylarında görülen çoğunlukla 50–100 m genişliğinde bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır. Galeri ormanları olarak adlandırılmalarının nedeni ağaçların akarsuyun üstünü bir galeri şeklindekapatmasıdır.Kurak geçen dönemlerde ağaçlar yapraklarını döker.

  Güneş ışınlarının dik geldiği yaz döneminde konveksiyonel yağışlar görülür Kış aylarında Subtropikal yüksekbasıncın (DYB) etkisinde kaldığından kış kuraklığı belirgindir. Bu nedenle yazı yağışlı kışı kuraktır.

  Yıllık yağış miktarı 1000–1500 mm arasındadır. Yağış grafiği birbirinin tersidir. Yağışlar güneş ışınlarının dik olarak geldiği dönemde daha fazladır KYK de Haziran GYK de Aralık ayında yağış daha fazladır.

  Yeryüzündeki dağılışı:

  *Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında görülür (10–20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür
  *Güney ve Orta Afrika (Sahra Çölü ile Ekvatoral Afrika arasında) Sudan
  *Güney Amerika‘da Brezilya’da Venezuella Kolombiya Peru ve Bolivya’da etkilidir.
  *Orta Amerika'da
  *Madagaskar’ın batısında görülür