Dünyada İlk Üniversite: Nizamiye Medreseleri

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Elif tarafından 22 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Nizamiye Medreseleri ve Dünyadaki İlk Üniversite Bağdat Nizamiyesi

  Büyük Selçuklu devri ilmi faaliyetleri dünya eğitim-öğretim tarihinde bir dönüm noktası teşkil eder. 1066 - 1067 yıllarında Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülkün inşa ettirdiği medreseler manzumesinin ilki Bağdat'ta açılmış oldu. Alparslan'a vezirlik yapan büyük devlet adamı Nizamülmülke nisbet edilerek, ''Nizamiye Medresleri'' ismi ile anılan bu medreseler, kısa zamanda büyük islam aleminin en küçük köy ve kasabalarına varıncaya kadar yayıldı.

  Selçuklular, gerek devletlerini sağlam temellere oturtma, gerekse batıni inançlara karşı en faydalı ve semereli yolun ilmi yaymak olduğunu anlamışlardı. İşte, medreseler bu gayenin tahakkuku için ortaya çıkmış ve sonra geliştirilmiştir.

  Alparslan, bu idealin tahakkuku için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Alparslan, veziri Nizamülmülk ile Nişapur'da camiin kapısında elbiseleri perişan gençleri görünce bunun sebebini sorar; Nizmülmülk de O'na ''Bunlar insanların en sefilleri olup, dünya zevki bulunmayan ilim talipleridirler.'' cevabını verir, bunun üzerine Alparslan, kendilerine bir yurt inşasını ve maaş verilmesini emretmiştir.

  Daha önceleri, dağınık ve gayri muntazam şekilde ve hususi mahiyette yapılmakta olan tedrisat ilk defa Sultan Alparslan zamanında nizama, programa bağlanmış ve devlet himayesine alınmıştır. Devrin en tanınmış alim, fakih ve fikir adamlarını bünyesinde toplayan, maaşlı müderrisleri, her birine aylık ve erzak tahsis edilen talebeleri ile parasız öğretim yapan, ders programları tesbit edilmiş zengin bir kütüphane ile mücehhez en yüksek ilim müessesesi olarak temayüz eden Bağdat Nizamiyesi, yüzyıllarca ilim ve fikir hayatında muazzam rol oynamış, yüksek vasıfta alimler yetiştirmiş, Çin sınırına kadar uzanan İmparatorluğun her tarafı buradan yetişen insanlarla manen ve madden mamur hale getirilmiştir.

  Nizamiye medreseleri'nde dini ilimlerin yanı sıra; astronomi, fizik, matematik, top, felsefe okutulduğu ve Avrupa'da benzer müesseselerin daha sonraki yüzyıllarda kurulmuş olmasından dolayı Bağdat Nizamiyesi, yeryüzünde ilk üniversite sayılmaktadır.