Dünyada İmzalanan İlk Toplu İş Sözleşmesi

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Elif tarafından 28 Şubat 2014 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Dünyada ilk ''toplu iş sözleşmesi'' ni, Türkler imzaladılar. Bu sözleşme, Kütahya'da; Hicri 1180 (M. 1766) yılının sefer ayında imzalanmış olup, metin özeti şöyledir.

  ...Hicri 4 sefer 1130 (13 Temmuz 1766) tarihinde Kütahya Eyalet Divam'nın bir toplantısında akdedilmiştir. Vali Ali Paşa'nın huzurnda belge; Anadolu heyeti çavuşları kethüdası Salih Ağa, müderris Feyzizade Muhidin Efendi, Anadolu divanından İbrahim Çavuş ve Abdülkadir Çavuş tarafından imzalanmıştır. Kütahya'da oturan müslüman olmayan fincancı ustaları ile kalfaları arasında yapılan bir anlaşmadır. Kalfalar 24 işyerinde imal edecekleri 100 adet has fincan karşılığında 40 akçe alacaklardır. Bir kalfa günde 150 has fincan işleyecektir. Usta bu işe 60 akçe ödeyecektir. Çıraklar günde 100 bayağı fincan yaptıklarına 24 akçe alacaklardır. Ustaların takdir ve tensibi ile çırakları kalfalığa geçince kalfa yevmiyesine hak kazanacaklardır. Bütün zarfların tanesi 1 kuruşa imal olunacaktır. 100 has fincan 4 akçeye perdahlanacaktır. Kalfalar bu anlaşmada belirtilen hükümler dışında bir istekte bulunmayacaklardır. 24 işyerinden başka işyeri açılmayacaktır. Kalfa ve çıraklar belirtilen düzeni bozmaya sebep olmayacaklardır. Böyle bir davranışa kalkışan ölüme bedel kürek cezasına çarptırılacaktır...

  Abdullah Çavuş
  Fahrelemsan İbrahim Çavuş
  Müderrisinden Muhyazade Muhiddin Efendi​

  Salih Ağa Kethüda Çavuşu Eyaleti Anadolu
  Sefer 1190