Dünyadaki Yardım Kuruluşlarının İsimleri

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 2 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Dünyadaki Yardım Kuruluşları Nelerdir

  Afrika Kalkınma Bankası
  AKP Ülkeleri (Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu)
  Avrasya Ekonomik Topluluğu
  Avrupa Birliği (European Union, EU)
  Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union Européenne de Football Association, UEFA)
  Avrupa Konseyi - Tüm Avrupa Ülkelerinin (46 ülke) ve kıta dışından gözlemcilerin olduğu konsey (AB değil)
  Avrupa Konseyi Genel Kongresi - CLRAE
  Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM - 46 Avrupa ülkesi
  Avrupa Birliği Belediyeler Konseyi - CEMR
  Avrupa Coğrafya Kurumu - EGEA - network ile ilgili özel kuruluş.
  Avrupa Yayın Birliği - EBU - Avrupa Kamu Kanalları arasında kurulmuş bir kuruluş.
  Avrupa Kanser Tedavisi ve Araştırmaları Örgütü - Avrupalı ilaç firmaları arasında özel.
  Avrupa Posta ve Telekom İdareleri Konferansı - CEPT -ETSI oldu.
  Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü - ETSI
  ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) – Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
  Afrika Birliği
  Arap Birliği
  Agadir- Kuzey Afrika Ülkeleri Ekonomik İşbirliği
  Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü
  Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği - APEC
  Amerika Devletleri Birliği - OAS
  Amerika Kıtası Hava Kuvvetleri Sahası Kooperatifi - SICOFAA
  Amerika Devletleri Konseyi
  Asya Kalkınma Bankası -
  Asya İnsan Hakları Merkezi - Hindistan ve çevresindeki bazı ülkeler
  Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı - CICA
  Avrasya Ekonomi Topluluğu (Eurasian Economic Community, EURASEC, EAEC)
  Arktic Konseyi - Kuzey Kutbu ülkeleri
  Asya Kıtası İşbirliği Diyaloğu
  And Ülkeleri Grubu
  And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu - Bolivya-Peru-Ekvador-Kolombiya
  Avustralya Grubu - OECD ülkelerinin askeri işbirliği oluşumu
  ASEM - Asya & Avrupa Kıtası Buluşmaları.
  ASEF - Asya & Avrupa Kıtası Kuruluşu.
  Avrupalı Az Konuşulan Diller Bürosu - EBLUL Avrupa Konseyi’nin desteklediği özel kuruluş.
  Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi - ECMI Avrupa Birliği’nin desteklediği özel kuruluş.
  Avrupa Sivil Havacılık Konferansı - ECAC
  Avrupa Üniversite Enstitüsü
  Avrupa Yeni Demokrasiler Gençlik Forumu
  Avrupa-Avustralya Bilim ve Teknoloji İşbirliği Forumu
  Avrupa Patent Ofisi - EPO
  Avrupa Patent Enstitüsü - EPI
  Avrasya Patent Teşkilatı - EAPO
  Alman İşadamları Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi - NMI
  Bağımsız Devletler Topluluğu (Commonwealth of Independent States, CIS)
  Bağlantısız Ülkeler Hareketi (Non-Aligned Movement, NAM)
  Baltık Denizi Devletleri Konseyi (Council of the Baltic Sea States, CBSS)
  Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States, ECOWAS)
  Batı Avrupa Birliği (Western European Union, WEU)
  Batı Nordic Konseyi (West Nordic Council)
  Benelux
  Bengal Körfezi Ülkeleri Multi Sektörel Girişim Teknik ve Ekonomik Topluluğu (Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)
  Birleşmiş Milletler (United Nations, UN)
  Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund, UNICEF)
  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)
  Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu (United Nations Compensation Commission, UNCC)
  Commenwealth Realm - İngiliz Kraliyetine bağlı ülkeler
  Commonwealth Savaş Toplu Mezarları Komisyonu- Uluslar topluluğu üyeleri arasında.
  CERN- Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı
  Camphill Hareketi - İşçi ve köylü hakları ile ilgili 22 ülkede faaliyet gösteren özel örgüt.
  CROWCASS - Birleşmiş Milletler nezdinde Savaş Suçluları Birimi
  CERLALC - Latin Amerika Ekonomik Teşkilatı
  Comecon - dağıldı. Eski komünist ülkeler
  CAFTA
  CIPEC - Bakır ihracatçısı ülkeler arasında.
  Çin-Türkiye Ticaret Odası - ÇTTO
  Çok Yönlü Nükleer Denemeleri Yasakları Antlaşması - CTBT
  Çek Cumhuriyeti Uluslararası Buluşmalar Enstitüsü - özel girişim.
  D-8 (Developing 8)
  Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (East African Community, EAC)
  Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)
  Dünya Bankası (World Bank)
  Dünya Korunma Birliği (World Conservation Union, IUCN)
  Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union, UPU)
  Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO)
  Dünya Sağlık Örgütü Su Kaynaklarını Koruma Konseyi (Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC)
  Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO)
  [[Dersim Kalkınma ve Geliştirme Birliği, (DKGB)
  Ekonomik İşbirliği Örgütü (Economic Cooperation Organization, ECO)
  Envision EMI, LLC
  ETC Grubu (ETC Group, Action Group on Erosion, Technology and Concentration)
  EURODOC (European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers)
  Europa Nostra
  Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu (Francophone)
  Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization, FAO)
  Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnsiyatifi - [Balkanlar] – resmi girişim.
  Güney Afrika Kalkınma Teşkilatı
  Güney Afrika Gümrük Birliği - SACC -
  Güney Amerika Milletleri Topluluğu - CSN
  G8 - Gelişmiş Sekizler
  G20 - Dünyanın en büyük 20 ekonomisi
  G20 developing nations - Gelişen 20 ülke ekonomisi
  Grup 15′ler - Asya, Güney Amerika ve Afrika’nın gelişen 15 ülkesi
  G77 - Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya dışındaki ülkeler
  Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı - SAARC - Hindistan Ana Kıtası Ülkeleri
  Genç Liderlik Kongresi - CYLC - Özel girişim.
  G-3 - Meksika-Kolombiya-Venezuella Serbest Dolaşım Antlaşması.
  G4 bloc - Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika arasında ticari amaçlı birlik.
  G4 nations - Brezilya,Almanya,Japonya ve Hindistan arasında siyasi birliktelik.
  Güney Pasifik Forumu - PARTA oldu.
  Güney Pasifik Ekonomik İşbirliği Bürosu - PARTA oldu.
  Güney Pasifik Bölgesel Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması - PARTA oldu.
  Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu - SOPAC - deprem,tsunami ile ilgili devletler arası.
  GPPP- Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları – yeni dünya sağlık oluşumu
  GUAM -Azerbaycan, Ukrayna, Gürcistan, Moldova siyasi birliktelik.
  Güney Asya Ortak Çevre Programı - SACEP - Hint kıtası ülkeleri arasında.
  GBIF - Global Biyolojik Farklılık Bilgi Yardımı – özel kuruluş.
  GCDT - Global Ürün Farklılığı Misyonu – özel kuruluş.
  Global Land Coalition- Global Toprak Koalisyonu – özel kuruluş.
  Hint Okyanusu Komisyonu - Hint Okyanusundaki ada ülkeleri arasında siyasi birlik.
  Hint Okyanusuna Kıyısı Olan Ülkeler Bölgesel İşbirliği Örgütü - IOR-ARC
  Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi - Kuzeydoğu Afrika ülkeleri arasında.
  Interpol
  ICBS- Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü -kültürlerle ilgili özel örgüt-
  IACERHRG - Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu
  IGAD - Hükümetlerüstü Somali Barış Destek Misyonu
  İngiliz Topluluğu (Commonwealth of Nations)
  İslam Konferansı Örgütü (Organization of the Islamic Conference, OIC)
  Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
  Karadeniz Ekonomik İşbirliği (Organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC)
  Karayip Ortak Pazarı (Caribbean Community, CARICOM)
  Karayip Ülkeleri Topluluğu (Association of Caribbean States, ACS)
  Kalkınma Yardımları Komitesi (Development Assistance Committee, DAC)
  Kızılay (Red Crescent)
  Kızılhaç (Red Cross)
  Körfez Arap Ülkelerinin İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, CCASG, Persian Gulf Cooperation Council, GCC)
  Kuzey Amerika Bağımsız Ortak Kuvvetleri (Independent Task Force on North America)
   

 2. Kuzey Amerika Güvenlik ve Refah Ortaklığı (Security and Prosperity Partnership of North America, SPP)
  Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (North American Free Trade Agreement, NAFTA)
  Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
  Latin Birliği (Latin Union)
  MERCOSUR Güney Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı
  Melanezya Öncü Grubu - Pasifik ülkeleri arasında
  Millenium Challenge Corporation - toprak ile ilgili uluslararası dernek.
  Nordic Konseyi (Nordic Council)
  NAFTA

  Orta Asya İşbirliği Teşkilatı - CACO - ECO oldu.
  OECD
  OPEC
  Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu - CABEI
  Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı - CACM
  Orta Avrupa Ülkeleri İnsiyatifi - CEI
  Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu - CEMAC
  Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu - CPLP
  Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi - CROP - Pasifik ülkeleri arasında
  Pasifik Adaları Forumu
  Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması- PARTA
  Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması- PICTA
  Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması - PACER
  Pasifik Topluluğu Sekretaryası - SPC
  Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu - CCNR - Rhine bölgesindeki Avrupa ülkeleri
  Rio Grubu- Latin Amerika Ülkeleri arasında siyasi birlik.
  Rus-Belarus Birliği - Rusya ile Belarus arasında sonsuz siyasi,ekonomik işbirliği.
  Sadabat Paktı- Atatürk dönemi doğu komşular ile siyasi birliktelik. Bugün; ECO
  Sırbistan-Malta Dostluk Antlaşması
  Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation, SCO)
  Türk Konseyi
  Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi
  Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
  Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (Türksoy)
  Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ)
  Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International, AI)
  Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (International Plant Genetic Resources Institute, IPGRI)
  Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation, ILO)
  Uluslararası Doğal Felaketleri Azaltma Kurumu - (International Strategy for Disaster Reduction, ISDR)
  Uluslararası Festival Organizasyonları Federasyonu (Federation Internationale des Organisations de Festivals, FIDOF)
  Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (Fédération Internationale de Football Association, FIFA)
  Uluslararası Orman Araştırma Birliği Organizasyonu (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO)
  Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF)
  Uluslararası Tarım Araştırmaları Danışma Merkezi (Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR)
  Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union, ITU)
  ÜNİCEF
  Visegrád Grubu - Polonya-Çek Cumhuriyet-Slovakya-Macarsitan arasında sonsuz işbirlik.
  WEF - Dünya Ekonomik Forumu – işadamları ve siyasiler arasında özel teşebbüs.
  WHO - Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
  WFUNA - The World Federation of United Nations Associations
  WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü – özel kuruluş.
  WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
  World Federation of Right to Die Societies - özel kuruluş.
  World Camp - Üniversiteler arasında.
  Wassenaar Anlaşması - Avrupa ve Amerika ülkeleri arasında dış ticaret ilişkilerinde uygulanan kodlar
  Yeni Güvenli Çevrede Kıtasal Başarı Oluşumu - Kuzey Amerika ülkeleri