Dünyanın en zor dilleri nelerdir

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Demir tarafından 1 Ağustos 2014 başlatılmıştır. 1. Dünyanın en zor dilleri hangileridir

  insanın konuştuğu dil sayısı 2200’dür. Bunların yazıları da vardır. Dünyada ancak 300 dil “işlek dil” sınıfına girmektedir. Diğerleri basit kabile dilleridir.

  Türkçe, dünyanın en yaygın dillerinden birisidir. Aralık 1997’de “Language Today” (lenguiç tudey = günümüzde dil) adlı dergininyaptırdığı bir araştırmada Türkçe, 12 ülkede 200 milyon (bugün 250 milyon) kişi tarafından konuşulmaktadır. Sıralama şöyledir:

  1. Çince (1,2 milyar) / 1 ülkede
  2. İngilizce (330 milyon) / 115 ülkede
  3. İspanyolca (300 milyon) / 20 ülkede
  4. Hintçe/Urduca (250 milyon) / 25ülkede
  5. Arapça (250 milyon) / 24 ülkede
  6. Türkçe (200 milyon) / 12 ülkede

  Dünyada 27 büyük dil ailesi vardır. Bunların 6 tanesi önemli ve yaygındır. Bunlar:

  1. Hint-Avrupa (Indo-German) dilleri

  a) Hint-İran Dilleri: Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Nepal, İran, Afgan, Ermeni dilleri
  b) Slav Dilleri: Rusça, Bulgarca, Lehçe (Polonya), Çekçe, Slovakça, Baltık dilleri,
  c) Roman Dilleri: İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence…
  ç) Cermen Dilleri: İngilizce, Almanca, Felemenkçe, İsveççe, Norveççe…

  2. Hami-Sami dilleri:

  a) Hami Dilleri: Eski Mısır dili, Libya-Berber dili, Çad dili,
  b) Sami Dilleri: Arapça, İbranice, Habeşçe

  3. Bantu (zenci) dilleri:

  Afrika’nın büyük bir kısmında konuşulan diller

  4. Çin-Tibet dilleri:
  Çince, Tibetçe, Vietnamca, Kimerce
  5. Kafkas dilleri:
  Abaza, Çerkez, Çeçen, Lezgi, Gürcü ve Lâz dilleri
  6. Ural-Altay dilleri:

  a) Ural Kolu: Fince, Macarca

  b) Altay Kolu: Türkçe, Moğolca, Korece, Japonca

  Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.

  Dil aileleri ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller, hiçbir kola bağlı değildirler ve bu yüzden onlara soyutlanmış diller denir. Örneğin Yunanca, Hint Avrupa Dil Ailesine mensup soyutlanmış bir dildir.

  Yapı bakımından diller üç guruba ayrılır:
  1. Tek heceli diller (isolierende sprachen / einsilbige sprachen):Çince, Japonca, Tibetçe
  2. Eklemeli diller (aglutinierende sprachen): Türkçe, Macarca
  3. Çekimli diller (flektierende sprachen). Hint-Avrupa dilleri ve Samî diller