Dünyanın yapısında hangi maddeler vardır

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Lavinia tarafından 16 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Dünyamızın yapısında hangi maddeler var

  Dünya’nın oluşumu da aşağıdaki gibi olduğu varsayılmaktadır;

  Evrende bulunan maddeler patlamaya başladı.

  Bunun sonucunda evreni gaz ve toz bulutu kapladı.Bu görüşe Büyük Patlama denilmektedir.

  Evreni dolduran gaz ve toz bulutları dağılarak soğudu.

  Çeşitli gazların bir araya gelmesiyle Galaksi adı verilen Gök Adalar oluştu.Bu oluşum patlamadan milyonlarca yıl sonra gerçekleşti.

  Yukarıda bahsettiğimiz soğuma sonucu gezegenler oluştu.Bu gezegenlerden biri de Dünya’mızdır.

  Dünya’mızın diğer bir adı da Yerküre’dir.  1)Dünya’mızın Gözlenebilir Katmanları

  Dünya’nın gözlenebilir 3 katmanı vardır.Bunlar;

  a) HAVA KÜRE ( ATMOSFER)

  Çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Yer küreyi sarar, çevresinden uzaklaşmaz.Su buharı bu katmanda bulunur.Güneş’ten gelen zararlı ışınları engeller.Canlılar için gerekli gazları içerir.Bunlar; %78 Azot, %21 Oksijen, %1 ise diğer gazlar (Karbondioksit, su buharı…vb.).Hava Küre (Atmosferin) kalınlığı 100 km’dir.Rüzgar,Yağış,şimşek gibi hava olayları ilk 11 km’de gerçekleşir.  KARALAR-SULAR (SU KÜRE ve TAŞ KÜRE)

  Bunlar iki şekilde incelenir;  B)SU KÜRE

  Taş küre ile iç içe olan katmandır. Su küreyi; okyanuslar, denizler, iç kesimlerindeki çukurlara suların birikmesiyle oluşan göller, akarsular ve yeraltı suları oluşturur. Canlılar için çok önemli yaşam kaynağıdır. Su kürenin yaklaşık YÜZDE BİRİ içme suyu olarak kullanılabiliyor. Kullanılan bu suya tatlı su da denilmektedir.

  C)TAŞ KÜRE ( YER KABUĞU )

  Üzerinde canlıların yaşadığı katmandır. Çeşitli yapıdaki kayaçlardan oluşmuştur. Üst kısımları yer yer toprakla örtülmüştür. Yer yer yükselti, düzlük, ve çukurlardan oluşur. Kalınlığı her yerde aynı değildir.Okyanusların dibinde ince ,dağlık bölümlerde kalındır. Yer kabuğunun derinliklerine inildikçe sıcaklık artar.Taş Kürenin kalınlığı 6-70 km arasındadır.Beş katman içinde en ince olanıdır.  2)Karaları Oluşturan Maddeler  a)Kayaç: Bir yada daha çok mineralden oluşan büyük kütlelere kayaç denir.Üzerinde yaşadığımız kara parçası kayaçlardan meydana gelmiştir.Kayaçlar yer kabuğunun yapı maddeleridir ve yer kabuğunda büyük yer kaplarlar.Kayaçlar 3’e ayrılır.

  1)Püskürük Kayaçlar:Magmanın yeryüzüne çıkarak katılaşmasıyla oluşur.

  2)Tortul Kayaçlar:Hava, su ve rüzgarın etkisiyle oluşan kayaçlardır.

  3)Başkalaşım Kayaçları:Kayaçların sıcaklık ve basınç etkisiyle değişmesinden oluşan kayaçlardır.

  b)Minareler:Kayaçların yapısında bulunan maddelere denir.Minerallerin bazı özellikleri şöyledir,

  Petrol ve civa dışındakiler katı haldedir.

  Genellikle kristal yapıdadır.

  Renk ve biçimleri farklıdır.

  Yaklaşık 15 bin çeşit mineral olduğu bilinir.