Düyunuumumiye, tehcir, megali idea, kuvayımilliye, genelge, misakımilli kavramları

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Lavinia tarafından 19 Eylül 2013 başlatılmıştır.


 1. Düyunuumumiye, tehcir, megali idea, kuvayımilliye, genelge, misakımilli kavramlarının anlamları nelerdir?

  Düyun-u Umumiye: İkinci Abdülhamit döneminde kurulmuş olan Düyun-u umumiye 1881-1939 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetlemek için kurulmuştur. Tam ismi Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi şeklindedir.
  Düyun-u umumiye sözcük olarak ise Genel Borçlar anlamına gelmektedir. Lozan Antlaşması ile birlikte Düyun-u umumiyenin vergi gelirlerini denetleme yetkisi kaldırıldı.

  Tehcir: birini göçe zorlama, sürgün etme anlamına gelir. Arapçada tehcir kelimesi hicret yani göç etmek kelimesinden gelmektedir. Bir topluluğu yaşadığı yerden göç ettirme, bir topluluğun göç etmesine sebep olma anlamlarında da kullanılan tehcir kısaca zorunlu göç olarak tanımlanabilir.

  Megali İdea: Megali İdea veya Megalo İdea sözcük olarak büyük fikir, büyük ülkü anlamlarına gelmektedir. bir Yunan ülküsü olan Megali İdea Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğu’na son verdiği günden beri yürürlüktedir. Yunan milliyetçileri bu ülküyle eskiden Bizansa ait olan tüm toprakları yeniden alarak büyük Helen İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hayal etmektedirler.

  Kuva-yı Milliye: Kuva-yı milliye kelimesi güncel Türkçe'de Ulusal (Milli) Güçler anlamına gelmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın ilk savunma kuruluşu olan Kuva-yı milliye I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanların İzmir'i işgal etmeleri ve Anadolu'da ilerlemeleri üzerine kurulan ve onlara karşı savaşan milli teşkilat olarak tanımlanabilir.

  Genelge: Genelge kelimesi yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı anlamına gelmektedir. Ayrıca her kurum içerisinde belli bir konuda yapılacak mevzuat uygulamalarına açıklık getiren, uygulamada görülen eksiklik ve aksaklıkların düzeltilme yollarını gösteren, usulsüz uygulamaları kaldıran ayrıntılara ilişkin genel emirler anlamında da kullanılır.

  Misak-ı Milli: Misak-ı milli milli yemin veya ulusal ant anlamlarına gelmektedir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan bildirinin ismi olan Misak-ı milli 6 maddeden oluşur. Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. 17 Şubat'ta da kamuoyuna açıklanmıştır.