Edebiyatımızdaki İlkler Nelerdir

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Demir tarafından 25 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Edebiyatımızdaki İlkler ve yazarları

  *Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan :A. Hamit / Validem

  *İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

  *İlk alfabemiz:Göktürk Alfabesi

  *Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

  *İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı

  *Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:Namık Kemal

  *Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

  *İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım

  *Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

  *Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı

  *Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

  *Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

  *Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek/Halide Edip Adıvar

  *İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı:A.Vefik Paşa

  *İlk divan şairi:Hoca Dehhani

  * Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay

  *En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu

  *İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

  *Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

  *İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

  *İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

  *Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

  *İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

  *İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

  *İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

  *İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

  *İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

  *İlk yarı gazete : Ceride-i Havadis

  *İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

  *İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

  *İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan /Sahra

  *İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci :
  Şinasi

  *Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan/Eşber veya Sardanapal

  *Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren

  *İlk bibliyografya : Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

  *İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

  *İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai

  *İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

  *İlk antolojisi : Ziya Paşa /Harabat

  *İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

  *İlk mizah dergisi : Diyojen /Teodor Kasap

  *İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

  *İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

  *İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig

  *İlk siyasetname : Kutadgu Bilig

  *İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil

  *Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

  *İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

  *İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati

  *Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Kutadgu Bilig

  *İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Mir'atül Memalik

  *İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

  *Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

  *Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

  *Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

  *Türkçe'nin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

  *İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra

  *Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

  *Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim

  *İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamus'ul Alam

  *İlk sözlüğümüz : Divan-ı Lügat-it Türk

  *İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami - Kamus-ı Türki

  *İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

  *İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig

  *Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri

  *Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan : R. Mahmut Ekrem

  *Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden : Mehmet Emin Yurdakul

  *Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin

  *Tekke şiirinin babası : Ahmet Yesevi

  *Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner

  *Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa

  *Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı

  *Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı

  *Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi

  *Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen : Refik Halit Karay

  *İlk çocuk şiirlerini yazan : Tevfik Fikret / Şermin