Ekoloji Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 28 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Ekoloji

  Ekoloji, canlıların çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Doğada bulunan canlıların yaşayışlarını, özelliklerini ve çevreye olan etkilerini inceler. Yirminci yüzyıldan önceki tarihlerde ekoloji ayrı bir bilim olarak tanınmamaktadır. Yirminci yüzyılda ise bitki ekolojisi hayvan ekolojisine oranla daha hızla gelişmiştir. Ekolojinin bir bütün olarak gelişmesine biyoloji, antropoloji gibi ekolojiyi yakından ilgilendiren bilimler yardımcı olmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra ekoloji tek bir bilim olarak anılmaya başlanmıştır.

  Ayrıca ekolojide sayısal uygulamalar 1940 yılından sonra kullanılmaya başlanmıştır. İlk kullanım alanı böceklerin zirai üretime yaptıkları zararın incelenmesidir. Zaman içinde ekolojinin de çeşitli dalları ortaya çıkmıştır. Bir dalı sadece bir canlının çevre ile ilişkilerini incelerken, diğer bir dalı da belirli bir çevredeki canlıların karşılıklı ilişkilerini inceler. Ekoloji genellikle bitki ekolojisi ve hayvan ekolojisi olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat mevcut şartlar altında bitki ve hayvanlar sürekli bir arada bulunduğu için bu iki parça birbirinden ayrılamaz. İnsanın çevresiyle olan ilişkisi de ekolojinin başka bir dalıdır. İnsanlar topraktan ürün alırken diğer bir yandan toprağı,suyu ve havayı artıklarıyla kirletmektedir. Ekoloji insana daha dengeli yaşamayı öğretmiştir. Yeryüzünün yaşanılabilir, değişik canlıları besleyebilir şekilde bir denge halinde tutulması gerekir. Bu denge canlı yada cansız varlıkların çevreyle olan doğal ilişkisi ile sağlanır. Canlıları ekolojik yönden muhatap alan olaylar en çok yeryüzü ve onu çevreleyen atmosferde meydana gelmektedir. Canlılar bulundukları ortam gereği diğer canlı ve cansız varlıklarla etkileşim halindedirler.

  Ekolojik Kavramlar
  Popülasyon: Birbiriyle ilişki halinde olan belirli sınırlar içinde bulunan ve aynı türe ait canlıların oluşturduğu topluluktur.
  Kommünite: Belirli sınırlar içinde farklı canlı popülasyonlarıyla oluşturulan topluluktur.
  Ekosistem: Canlılar ve onları saran cansız çevreden oluşur. Doğal ekosistem ve yapay ekosistem olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ekosistem insan etkisinden bağımsız olarak doğanın dengesi içinde kendiliğinden meydana gelir. Yapay ekosistem ise insanlar tarafından meydana gelir ve insanlar tarafından kontrol edilir.
  Habitat: Canlı varlıkların üreyerek neslini devam ettirdiği yerdir. Canlıların yaşam yeri olarak da bilinir.
  Flora: Belirli bir bölgede yaşayan bitki topluluğudur.
  Fauna: Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğudur.
  Canlılar Üzerindeki Etkisi

  Canlıyı etkileyen faktörler biyotik ve abiyotik faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Biyotik faktörler canlı etmenler olarak adlandırılır ve üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar olarak üçe ayrılır. Üreticiler kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır. Enerji ve besinin canlıların kullanabileceği hale dönüşmesini yapan sağlayan canlı çeşididir. Örnek olarak fotosentez ve kemosentez sayesinde inorganik maddeleri organik maddeye çeviren ototrof bakteriler, mavi yeşil algler ve bitkiler verilebilir.Tüketiciler yaşamları için ihtiyacı olan besinleri diğer canlılardan hazır bir şekilde temin eden canlılardır. Tüketiciler aynı zamanda kendi içinde de üçe ayrılır. Bunlar bitkilerle beslenen canlılar, hayvanlarla beslenen canlılar ve yırtıcılardır. Ayrıştırıcılar ise bitki, hayvan ölüsü ve artıkları kendine besin olarak kullanan canlılardır. Saprofit bakteri ve mantarlar örnek olarak gösterilebilir.

  Abiyotik faktörler iklim faktörleri ve toprak faktörleri olarak ikiye ayrılır. Bir diğer adı cansız etmenlerdir. Işık, sıcaklık, iklim, toprak, su ve ph dengesi gibi iklim faktörlerinden etkilenirler. Bitkiler için var olan enerjinin temel kaynağı güneştir. bitkiler fotosentez sayesinde güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. O nedenle ışığın kalitesi, süresi ve şiddeti bitkilerdeki çimlenme, büyüme, yönelme ve klorofil olayları için gereklidir. Güneş ışınları her yere eşit olarak dağılmadığı için sıcaklık faktörü canlıların farklı alanlara dağılımını sağlamıştır. Canlılarda yaşam faaliyetleri belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Sıcaklık bitkilerde çimlenme, hayvanlarda üreme için önem taşır. Omurgasızlarda ve sürüngenlerde ise metabolizmanın gelişimi için önemlidir. İklim belirli bir bölgeye hakim olan atmosfer koşullarıdır. İklimi en çok etkileyen faktörler deniz, ekvatora olan uzaklık, ve deniz seviyesinin yüksekliğidir. Su tüm canlıların yaşam kaynağı ve hareket alanıdır. Su olmadan bir yaşam düşünülemez. Su sayesinde fazla ısının uzaklaştırılması ve boşaltım maddelerinin dışa atılması sağlanır.