Ekosistem Hakkında Bilgi

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Nehir tarafından 13 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Ekosistem Nedir

  TANIMLAR: Ekoloji bugün çok sayıda bilim dalının çekirdeğini oluşturmaktadır. Çevre şartları içinde tek bir canlının incelenmesine “otekoloji” farklı canlı türlerinin oluşturduğu toplulukların incelenmesine “sinekoloji ” denmektedir.

  1935 yılından itibaren bir bölgede bulunan bütün canlılar ve bunların cansız çevrelerini ifade etmek için “Ekosistem” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Çevre ve sistem kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan ekosistem kelimesinin açık bir ifadesi olarak yer küreden bahsetmek gerekir. Gerçekte yer küre en büyük bir ekosistemi oluşturmaktadır. Ekosistem içinde daha küçük boyutlu ekosistemlerde bulunmaktadır. Orman dağ ova çayır hububat doğal hayvanların her biri ayrı ayrı ekosistemi oluşturmaktadır.

  Ekosistemi oluşturan öğeler başlıca dört gurupta toplanır.

  1-Cansız varlıklar. (inorganik ve organik maddeler)
  2-Primer üreticiler. (yeşil bitkiler)
  3-Tüketiciler (bitkisel ve hayvansal maddeleri yiyenler)
  4-Ayrıştıcılar (bakteri ve mantarlar)

  Ekosistem içindeki doğal dengeye “ekosistem dengesi” denir. Doğal denge bozulduğunda ekosistem dengesi bozulur ve ekolojik sorunlar ortaya çıkar. Mevcut ekosistemin bozulup ortadan kalkması ve daha sonra bozulan bu ekosistemin yerine yeni bir ekosistemin olması olayına sükseyon (yerine alma) denir. Yer küre içinde en fazla ekosistem dengesini bozan en etkili canlı şüpesiz ki insandır. İnsan nüfusu ve faaliyetleri arttıkça ekosistem dengesi bozulmaktadır. İnsanlar dışında bitkiler veya hayvanlarda ekosistem dengesini bozabilirler. Tarım bölgesinde kuş türlerinin aşırı çoğalması hububat üretimini olumsuz etkiler. Yine kuş türlerinin aşırı oranda azalması da kuşlarla beslenen zararlı böceklerin çoğalmasına yol açar. Ancak tüm bu gelişmelerde insanın katkısı çok büyüktür. Gerçekte insanın olmadığı doğal bir ortamda ekosistem dengesi pek fazla bozulmaz.

  Hücrenin organizmaların temel öğesi olmak gibi ekosistemlerde doğal ortamın birimlerini oluşturur. Her ekosistembiyosenoz adı verilen bir canlılar topluluğundan oluşur; bunlar çevrenin ve bu çevrede hüküm süren koşulların nispi homojenliğiyle belirgin biyotop adı verilen bir alanda yaşar. Bir biyosenoz içinde üç büyük kategori
  söz konusudur. Önce besin zincirinin temelini oluşturan birincil üreticiler (klorofilli yeşil bitkiler); sonra birinci basamaktan (otçul hayvanlar) ve ikinci basamaktan tüketiciler (etçil hayvanlar)ve nihayet minareleştiriciler (bakteriler mantarlar) Ekosistemin çalışması bir madde ve besin zincirleri (beslenme zincirleri de denir.) arasındansürekli enerji akışıyla kendini belli eder.

  Ekosistemler bir çok düzeye göre ele alınabilir. Biyomlar büyük biyocografi bölgelere (tropikal orman tudra savan vb) tekabül eder. Bir alt düzeyde ekosistemler manzaranın bir takım parsellerinin (bir buğday tarlası bir ormanlık kesim vb) temsil eder. Daha da alt bir düzeyde mikroekosistemler (bir kıyı kayalığı bir kara yosun topluluğu vb.) gelir.

  Ekolojinin temel ve aynı zamanda tanımlanması en zor kavramlarından biri bir türün ekolojik ortamı kavramıdır; busöz konusu olan türün fizyolojik ihtiyaçlarına yaşam biçimine ve uyum sağlama niteliklerin bağlı çeşitli parametrelerle belirlenir. Böylece ekolojik ortam basit bir barınak kavramının ötesinde türün ekosistemdeki rolünü yerini belirler.