Elektrolit Çözeltiye Örnekler

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Lavinia tarafından 13 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Elektrolit Çözeltilere Örnekler

  Suda çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik yapılı bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltiye elektrolit çözeltiler denir.
  İyonik yapılı bileşikler suda çözündüklerinde ayrılan (+) ve (–) iyonlar (elektrik yüklü tanecikler), çözeltide hareket ederek elektrik akımının iletilmesini sağlar.
  Asit, baz ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir ve bu nedenle elektrolit çözeltilerdir.

  - Tuz (NaCl) bileşiği suda çözündüğünde (+) yüklü Na+ iyonu yani katyonu ile (–) yüklü Cl– iyonu yani anyonu oluşur. Na+ ve Cl– iyonlarının tuzlu sudaki hareketi ile elektrik akımı iletilebilir.

  - Tuz (NaCl) + Su → Tuzlu Su
  - Asit + Su → Asitli Su (Sirke)
  - Baz + Su → Bazik Su (Çamaşır Suyu)