Enzimlerle ilgili son gelişmeler nelerdir?

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Zakkum tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Enzimlerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi


  Enzimlerin ve ürünlerinin çeşitli endüstriyel alanlarda kullanımlarının giderek yaygınlaştığı günümüzde daha yüksek aktiviteye sahip ve daha dayanıklı enzimler için talep artarak sürmektedir. Bu bağlamda grup çalışmaları endüstriyel enzimlere odaklanmış oluplaboratuvarda endüstriyel enzim üreticisi yerel bakteriyel izolatlar ve referans bakteri soyları ile çalışılmaktadır. Bu kapsamda; moleküler biyoteknolojik yaklaşımlarla endüstriyel enzim üreticisi yerel izolatlar veya referans soylardan hareketle rekombinant soylar elde edilmekte ve istenilen özelliklere sahip varyantlar geliştirilmektedir.

  Toprağın sahip olduğu biyoçeşitliliği kültüre alma zorunluluğu olmaksızın ulaşılabilir kılması nedeniyle dünyada giderek yaygınlaşan bir uygulama alanı olan metagenomik yaklaşımıtoprak örneğinde bulunan tüm metagenomun klonlanmasına izin verdiğinden bu yöntemle elde edilecek metagenomik DNA kütüphanelerinin işlevsel tarama yöntemleri aracılığıyla taranması sonucunda yeni / gelişmiş özelliklere sahip enzimlerin belirlenmesi olasıdır. Bu nedenle işlevsel metagenomik yaklaşımı laboratuvarda istenilen özelliklere sahip enzimlerin elde edilmesi amacıyla uygulanan bir diğer çalışma alanını oluşturmaktadır.

  Bu çalışmalarla ülkemizdeki mikrobiyal çeşitliliğe sahip çıkmanın ve enzim bilimine katkıda bulunmanın yanı sıra ilgili sanayi kuruluşları ile iş birliği içinde endüstriyel enzim üretimi hedeflenmektedir.

  Yapılan Uygulamalar

  1. Endüstriyel enzim üreticisi bakteriyel soyların yerel ekosistemlerden enzimatik aktivitelerine göre taranarak seçilmesi
  2. Bakterilerin moleküler yöntemlerle tiplendirilmesi (16S rDNA dizi analizi 16S ve rrn ARDRA Ribotiplendirme AFLP % G+C analizi ISR ITSR kantitatif DNA hibridizasyonu)
  3. Enzim genlerinin klonlanması dizilenmesi ve ekspresyonu
  4. Model sistemler olarak kullanılmak üzere referans soylardan rekombinant enzimlerin geliştirilmesi
  5. Enzimlerin referans / rekombinant bakteriyel soylardan saflaştırılmaları ve biyokimyasal olarak nitelendirilmeleri
  6. Yönlendirilmiş evrim /akılcı tasarım yöntemleriyle gelişmiş özelliklere sahip veya daha üretken yeni rekombinant soyların geliştirilmesi
  7. İşlevsel metagenomik yaklaşımı kullanılarak toprak / su örneklerinden yeni / gelişmiş özelliklere sahip enzimlerin elde edilmesi