Erozyondan Korunma Yolları Nelerdir Kısaca

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 16 Ocak 2013 başlatılmıştır.

  1. Erozyondan Korunma Yolları Kısaca

    Ağaçlandırma, Bitki örtüsü, Baraj Gölleri yapma,
    Tarlalar eğime yatay sürülmeli
    Ağaç kesimlerine karşı tedbirler
    Parçalanmış ve üretimde etkinliğini yitirmiş arazilerin toplulaştırılmasına hız veren ve bu amaçla hazırlanan Arazi Toplulaştırma Yasası yürürlüğe konulmalıdır. Önemli Sel havzalarında Havza Islahı Grup Müdürlükleri kurulmalıdır. Toprak erozyonu ve doğurduğu zararlar konusunda halk bilinçli değildir. Erozyonun zararlarının halka anlatılması için her türlü basın organından yararlanılmalı, erozyon konusunda gelecekte bilinçli bir toplum yetiştirilmesi için ilkokuldan itibaren gerekli eğitim verilmelidir. Sivil toplum örgütlerinin eğitim çabaları desteklenmelidir. Gerçekten son yıllarda , sivil toplum örgütlerinin sayısında bir artış olmuş ve bu konuda halkın bilgilendirilmesinde ve bilinçlendirilmesinde daha fazla gayret sarfedilmiştir. Yapılan çalışmalarda amaçlanan sonucun alınabilmesi ve alınan ödeneklerin doğru hedeflere kanalize edilebilmesi için faaliyet gösterilecek sahaların yasal statüsünün bilinmesi ile saha seçimindeki önceliklere uyulmalıdır.