Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Konusu 'Web Sözlük' forumundadır ve Lavinia tarafından 15 Şubat 2014 başlatılmıştır.


 1. Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Türkçe

  Eş anlamlı kelimeler sözlüğünü konumuzun devamında inceleyebilirsiniz..

  A

  Abide-Anıt

  Acayip-Garip

  Acıma-Merhamet

  Açıkgöz-Kurnaz

  Ad-İsim

  Adale-Kas

  Adet-Tane

  Adıl-Zamir

  Adi-Bayağı

  Aferin-Bravo

  Affetmek-Bağışlamak

  Ahenk-Uyum

  Akıl-Us

  Aksi-Ters

  Al –Kırmızı

  Alaka –İlgi

  Alaz-Alev

  Alelade-Sıradan

  Allah-Tanrı

  Ama-Fakat

  Ama-Kör

  Amaç-Erek

  Amade-Hazır

  Amale-İşçi

  Amel-İş

  Ana-Anne

  Anı-Hatıra

  Aniden-Birden

  Anlam-Mana

  Anlatım-İfade

  Ant-Yemin

  Apse-İltihap

  Araç-Vasıta

  Arıza-Bozukluk

  Arka-Geri

  Armağan-Hediye

  Art-Arka

  Arzu-İstek

  Asır-Yüzyıl

  Asil-Soylu

  Aş-Yemek

  Aşırmak-Çalmak

  Ata-Cet

  Atak-Girişken

  Atamak-Tayin Etmek

  Atölye-İşlik

  Avare-Serseri(Aylak)

  Ayakyolu-Tuvalet

  Ayraç-Parantez

  Ayrıcalık-İmtiyaz

  Aza-Üye

  Acemi-Toy

  Adalet-Hak

  Aka-Büyük

  Aleni-Açık

  Ara-Fasıla

  Ayakkabı-Pabuç
  B

  Bağışlamak –Affetmek

  Bağnaz-Yobaz

  Bakış-Nazar

  Barış-Sulh

  Basımevi-Matbaa

  Basit-Yalın

  Başkaldırı-İsyan

  Başkan-Reis

  Başkent-Başşehir

  Başvuru-Müracaat

  Batı-Garp

  Bayağı-Adi

  Bayındır-Mamur

  Bayındırlık-İmar

  Baytar-Veteriner

  Beğeni-Gusto

  Belde-Şehir

  Belge-Vesika

  Bellek-Hafıza

  Bencil-Egoist

  Benlik-Kişilik

  Beraber-Birlikte

  Bereket-Bolluk

  Berrak-Duru

  Besin-Gıda

  Beyanat-Demeç

  Beyaz-Ak

  Beygir-At

  Beyhude-Boşuna

  Biçare-Zavallı

  Biçim-Şekil

  Bilakis-Tersine

  Bilgin-Alim

  Bilgisiz-Cahil

  Bilhassa-Özellikle

  Bilim-İlim

  Bilgisiz-Cahil

  Bilinç-Şuur

  Bina-Yapı

  Birden-Ani

  Birdenbire-Aniden

  Birey-Fert

  Biricik-Tek

  Bitki-Nebat

  Boylam-Meridyen

  Bozkır-Step

  Bucak-Nahiye

  Buğu-Buhar

  Buhran-Bunalım

  Buyruk-Emir

  Büro-Ofis (Yazıhane)

  Bacı-Kız Kardeş

  Baş-Kafa
  C – Ç

  Cahil-Bilgisiz

  Caka-Gösteriş

  Camekan-Vitrin

  Canlı-Diri

  Cazibe-Çekim

  Cehalet-Bilgisizlik

  Celse-Oturum

  Cenk-Savaş

  Cenup-Güney

  Cerahat-İrin

  Cerrah-Operatör

  Cesur-Yürekli

  Cet-Ata

  Cevap-Yanıt

  Ceviz-Koz

  Cılız-Sıska

  Ciddi-Ağırbaşlı

  Cihaz-Aygıt

  Cihet-Yön

  Cilt-Ten

  Cimri-Pinti

  Cimri-Hasis

  Cin-Tür

  Civar-Yöre

  Cömert-Eli Açık

  Cümle-Tümce

  Cılız-Sıska

  Ciddi-Ağırbaşlı

  Cihaz-Aygıt

  Cihet-Yön

  Cilt-Ten

  Cimri-Pinti

  Cimri-Hasis

  Cins-Tür

  Civar-Yöre

  Cömert-Eli Açık

  Cümle-Tümce

  Çabuk-Acele

  Çağ-Devir

  Çağdaş-Modern-Uygar

  Çağrı-Davet

  Çayır-Davet

  Çehre-Yüz

  Çeşit-Tür

  Çeviri-Tercüme

  Çığlık-Feryat

  Çılgın-Deli

  Çizelge-Cetvel

  Çoğunluk-Ekseriyet

  Çok-Fazla

  Çamur-Balçık

  Çare-Deva


  D

  Dahil-İç

  Daimi-Sürekli

  Darbe-Vuruş

  Dargın-Küs

  Darılmak-Küsmek

  Davet-Çağrı

  Defa-Kez

  Değer-Kıymet

  Değerli-Kıymetli

  Değnek-Sopa

  Deli-Çılgın

  Delil-Kanıt

  Deneme-Tecrübe

  Denetim-Kontrol

  Deney-Tecrübe

  Deprem-Zerzele

  Dergi-Mecmua

  Derhal-Hemen

  Deri-Ten

  Derslik-Sınıf

  Devamlı-Sürekli

  Devinim-Hareket

  Devir-Çağ

  Devir-Tur

  Devre-Dönem

  Dışalım-İthalat

  Dışsatım-İhracat

  Diğer-Başka

  Dil-Lisan

  Dilbilgisi-Gramer

  Diri-Canlı

  Dize-Mısra

  Doğa-Tabiat

  Doğal-Tabii

  Doğu-Şark

  Doktor-Hekim

  Donuk-Mat

  Doruk-Zirve

  Dönemeç:Viraj

  Döşek:Yatak

  Duru:Berrak

  Durum:Vaziyet

  Duygu:His

  Düş:Rüya

  Düşünce:Fikir

  Düzen:Seviye

  Düzmece:Sahte

  Düzyazı:Nesir

  Dilek:İstek

  Dizi:Sıra

  Dost:Arkadaş
   


 2. E

  Ebat: Boyut

  Ebedi: Sonsuz

  Ebeveyn. Ana-Baba

  Edat: İlgeç

  Efe: Zeybek

  Egoist:Bencil

  Ehemmiyet:Önem

  Ek – İlave

  Eklem: Mafsal

  Ekonomi : İktisat

  Elbise: Giysi

  Emir: Buyruk

  Emniyet: Güvenlik

  Ender: Nadir

  Endişe :Kaygı

  Endüstri:Sanayi

  Enkaz: Yıkıntı

  Enlem: Paralel

  Entari: Giysi

  Enteresan: İlginç

  Erek: Amaç

  Esas: Temel

  Eser: Yapıt

  Esir: Tutsak

  Etki: Tesir

  Etraf: Çevre

  Evvel: Önce

  Eylem: Fiil

  Eylemsi: Fiilimsi

  Ev: Konut

  Edebiyat: Yazın

  Eda: Verme


  F

  Faaliyet: Etkinlik

  Fakat: Ama-Lakin

  Fakir: Yoksul-Fukara

  Faktör-Unsur

  Fare-Sıçan

  Fark-Ayrım

  Fasıla-Ara

  Fayda-Yarar

  Fazla-Çok

  Fena-Kötü

  Fert-Birey

  Feza-Uzay

  Fiil- Eylem

  Fikir-Düşünce

  File-Ağ

  Füze-Roket

  Felç-Nüzul

  Fer-Işık

  Faiz-Nema


  G

  Garip-Acayip

  Garp-Batı

  Gaye-Amaç

  Gayret-Çaba

  Gebe-Hamile

  Gelecek-İstikbal-Ati

  Gelenek-Anane

  Gene-Yine

  Genel-Umumi

  Geri-Art

  Gıda-Besin

  Giysi-Elbise

  Giz-Sır

  Gizli-Saklı

  Görev-Vazife

  Gövde-Beden

  Gramer-Dilbilgisi

  Güç-Kuvvet-Zor

  Güçlü-Kuvvetli

  Güldürü-Komedi

  Gülünç-Komik

  Güney-Cenup

  Güven-İtimat

  Güz-Sonbahar

  Gözlem-Rasat

  Gökyüzü-Sema

  Gezmek-Dolaşmak


  H

  Hal-Durum

  Halbuki-Oysa

  Ham-Olmamış

  Hane-Ev

  Hareket-Devinim

  Hariç-Dış

  Harp-Savaş

  Hasis-Cimri-Pinti

  Hasret-Özlem

  Hassas-Duygulu

  Hatıra-Anı

  Hayal-Düş

  Hayat-Yaşam

  Haysiyet-Onur

  Hediye-Armağan

  Hekim-Doktor

  Hayta-Serseri

  Hela-Tuvalet-Wc

  Hemen-Derhal

  Hiddet-Öfke

  Hikaye-Öykü

  Hisse-Pay

  Hudut-Sınır

  Hususi-Özel

  Hür-Özgür

  Hısım-Akraba

  Hasım-Düşman

  Hareket-Devinim

  Hadise-Olay


  I – İ

  Ilıca-Kaplıca

  Irak-Uzak

  Irgat-Rençber

  Irk-Soy

  Ira- Karakter

  Irmak-Nehir

  İcat-Buluş

  İç-Dahil

  İçten-Samimi

  İdare-Yönetim

  İhracat-Dışsatım

  İhtiyar-Yaşlı

  İhtiyaç-Gereksinim

  İkaz-Uyarı

  İktisat-Ekonomi

  İlave-Ek

  İlgeç-Edat

  İlgi-Alaka

  İlginç-Enteresan

  İlim-Bilim

  İmar-Bayındır

  İmkan-Olanak

  İsim-Ad

  İskemle-Sandalye

  İthalat-Dışalım

  İtibar-Saygınlık

  İtimat-Güven

  İtina-Özen

  İzah-Açıklama

  İdadi-Lise

  İlan-Duyuru

  İlişki-Münasebet-Temas

  İmtihan-Sınav


  J

  Jeoloji-Yer Bilimi
   


 3. K

  Kabiliyet-Yetenek

  Kabus-Karabasan

  Kafa-Baş

  Kafi-Yeter

  Kafiye-Uyak

  Kalite-Nitelik

  Kalp-Yürek

  Kamu-Halk

  Kanıt-Delil

  Kapital-Anamal-Sermaye

  Kanun-Yasa

  Kara-Siyah

  Karşın-Rağmen

  Karşıt-Zıt

  Kas-Adale

  Katı-Sert

  Kati-Kesin

  Kayıp-Yitik

  Keder-Acı

  Kelime –Sözcük

  Kenar-Kıyı

  Kent-Şehir

  Kere-Defa-Kez

  Kesin- Kati

  Kırmızı-Al

  Kıyı-Sahil

  Kir-Pislik

  Kirli-Pis

  Kişi-Şahıs

  Kocaman-İri

  Komedi-Güldürü

  Komik-Gülünç

  Kontrol-Denetim

  Konuk-Misafir

  Konut-Ev

  Koşul-Şart

  Kural-Kaide

  Kuruluş-Müessese-Kurum

  Kuşku-Şüphe

  Kutsal-Mukaddes

  Kuvvet-Güç

  Kuzey-Şimal

  Küme-Grup

  Küs-Dargın

  Kılavuz-Rehber

  Kolay-Basit


  L

  Laf-Söz

  Lahza-An

  Lider-Önder

  Lisan-Dil

  Lüzumlu-Gerekli

  Lüzumsuz-Gereksiz

  Lal-Dilsiz

  Lama-Deve

  Lafazan-Geveze


  M

  Mabet-Tapınak

  Macera-Serüven

  Mafsal-Eklem

  Mağlup-Yenik

  Mahalli-Yerel

  Mahcup-Utangaç

  Mahluk- Yaratık

  Mahpushane-Hapishane

  Mahsul-Ürün

  Mana-Anlam

  Manzara-Görünüm

  Matbaa-Basımevi

  Matem-Yas

  Mebus-Milletvekili

  Mecbur-Zorunlu

  Mecmua-Dergi

  Medeni-Uygar

  Medeniyet-Uygarlık

  Mektep-Okul

  Melodi-Ezgi

  Menfaat-Çıkar

  Menfi-Olumsuz

  Menkul-Taşınır

  Meridyen-Boylam

  Mesafe-Ara

  Mesela-Örneğin

  Mesele-Sorun

  Mesken-Konuk

  Meslek-İş

  Mesul-Sorumlu

  Mesut-Mutlu

  Meşhur-Ünlü

  Meşrubat-İçecek

  Mevcut-Var

  Meydan-Alan

  Millet-Ulus

  Milletvekili-Mebus

  Milli-Ulusal

  Misafir-Konuk

  Misal-Örnek

  Misli-Katı

  Muavin-Yardımcı

  Muharebe-Savaş

  Muhtelif-Çeşitli

  Muştu-Müjde

  Müessese-Kurum-Kuruluş

  Mühim-Önemli

  Mükafat-Ödül

  Müsabaka-Yarışma

  Müsait-Uygun

  Müspet-Olumlu

  Müstahsil-Üretici

  Müstakil-Bağımsız

  Müşteri-Alıcı

  Merkep-Eşek

  Mani-Engel

  Mübarek-Kutsal

  Muallim-Öğretmen

  Mektup-Name

  Merasim-Tören


  N

  Nadir-Ender

  Nakil-Atama-Taşıma

  Nasihat-Öğüt

  Nebat-Bitki

  Neden-Sebep

  Nefes-Soluk

  Nehir-Irmak

  Nem-Rutubet

  Nesil-Kuşak

  Nesir-Düzyazı

  Neşe-Sevinç

  Netice-Sonuç

  Nispet-Oran

  Nitelik-Kalite

  Noksan-Eksik

  Numune-Örnek

  Nutuk-Söylev

  Nakit-Para-Akça

  Nakliyeci-Taşımacı

  Namzet-Aday


  O – Ö

  Okul-Mektep

  Olanak-İmkan

  Olası-Mümkün

  Olay-Vaka

  Olumlu-Müspet

  Olumsuz-Menfi

  Onarım-Tamir

  Onay-Tasdik

  Onur-Şeref

  Oran-Nispet

  Otlak-Mera

  Oy-Rey

  Ozan-Şair

  Öbek-Grup

  Öbür-Diğer

  Ödenti-Aidat

  Ödlek-Korkak

  Ödül-Mükafat

  Ödün-Taviz

  Öfke-Hiddet

  Öğe-Unsur

  Öğrenci-Talebe

  Öğrenim-Tahsil

  Öğüt-Nasihat

  Ömür-Hayat-Yaşam

  Önce-Evvel

  Önder-Lider

  Önemli-Mühim

  Öneri-Teklif

  Önlem-Tedbir

  Örgüt-Teşkilat

  Örneğin-Mesele

  Örnek-Misal

  Öteki-Diğeri

  Ötürü-Dolayı

  Öykü-Hikaye

  Özel-Hususi

  Özen-İtina

  Özgün-Orijinal

  Özgür-Hür

  Özlem-Hasret


  P

  Pabuç-Ayakkabı

  Pasif-Edilgen

  Pinti-Cimri

  Pis-Kirli

  Politika-Siyaset


  R

  Rağmen-Karşın

  Rastlantı-Tesadüf

  Rey-Oy

  Rutubet-Nem

  Rüya-Düş

  Rüzgar-Yel

  Problem-Sorun

  Rüştiye-Ortaokul


  S

  Sade-Yalın

  Sağlık-Sıhhat

  Saha-Alan

  Sahil-Kıyı-Yalı

  Saldırı-Hücum

  Samimi-İçten

  Sanayi-Endüstri

  Sandalye-İskemle

  Savaş-Harp

  Saz-Çalgı

  Sebep-Neden

  Sene-Yıl

  Sermaye-Kapital

  Serüven-Macera

  Sıçan-Fare

  Sıhhat-Sağlık

  Sır-Giz

  Sima-Yüz

  Siyah-Kara

  Siyaset-Politika

  Son-Nihayet

  Sonuç-Netice

  Sorun Mesele

  Soylu-Asil

  Sömestri-Yarıyıl

  Söylev-Nutuk

  Sözcük-Kelime

  Sulh-Barış

  Suni-Yapay

  Surat-Yüz

  Sürat-Hız

  Sürekli-Devamlı

  Sevinç-Mutluluk

  Sınıf-Derslik

  Sonbahar-Güz

  Sorumluluk-Mesuliyet

  Sözlük-Lügat

  Sınav-İmtihan
   


 4. Ş

  Şafak-Tan

  Şahıs-Kişi

  Şahit-Tanık

  Şair-Ozan

  Şans-Talih

  Şark-Doğu

  Şart-Koşul

  Şayet-Eğer

  Şef-Lider-Önder

  Şehir-Kent

  Şekil-Biçim

  Şen-Neşeli

  Şeref-Onur

  Şöhret-Ün

  Şuur-Bilinç

  Şüphe-Kuşku

  Şaka-Latife


  T

  Tabiat-Doğa

  Tabii-Doğal

  Tabip-Hekim-Doktor

  Talebe-Öğrenci

  Talih-Şans

  Tamir-Onarım

  Tane-Adet

  Tanık-Şahit

  Tanım-Tarif

  Tapınak-Mabet

  Taraf-Yan

  Tarım-Ziraat

  Tarif-Tanım

  Tasdik-Onay

  Tebrik-Kutlama

  Tecrübe-Deney

  Tedbir-Önlem

  Teklif-Öneri

  Tekrar-Yine

  Temel-Esas

  Tercüme-Çeviri

  Tertip-Düzen

  Tesadüf-Rastlantı

  Tesir-Etki

  Toplum- Cemiyet

  Tören –Merasim

  Tuhaf-Garip

  Tutsak-Esir

  Tuvalet-Hela-Wc

  Tüm-Bütün

  Tümör-Ur

  Tümce-Cümle

  Tren-Şimendifer-Katar

  Tartışma-Münakaşa


  U – Ü

  Uçurum-Yar

  Ufak-Küçük

  Uğraş-İş

  Ulu-Yüce

  Ulus-Millet

  Umumi-Genel

  Umut-Ümit

  Unsur-Öğe

  Us-Akıl

  Uyarı-İkaz

  Uygar-Medeni

  Uyum-Ahenk

  Uzak-Irak

  Uzay-Feza

  Uçak-Tayyare

  Usta-Ehil

  Ümit-Umut

  Ünlü-Meşhur

  Ürün-Mahsul

  Üye-Aza

  Ülke-Diyar-Memleket

  Ülkü-İdeal

  Üleş-Pay

  Ürem-Faiz


  V

  Vaka-Olay

  Vakit-Zaman

  Varlıklı-Zengin

  Vasıta-Araç

  Vatan-Yurt

  Vazife-Görev

  Vaziyet-Durum

  Vesika-Belge

  Viraj-Dönemeç

  Vücut-Gövde

  Vilayet-İl

  Veteriner-Baytar


  Y

  Yalın-Sade

  Yan-Taraf

  Yanıt-Cevap

  Yapay-Suni

  Yapıt-Eser

  Yar-Uçurum

  Yaratık-Mahluk

  Yardımcı-Muavin

  Yargıç-Hakim

  Yarıyıl-Sömestri

  Yas-Matem

  Yasa-Kanun

  Yaş-Islak

  Yaşam-Hayat-Ömür

  Yaşlı-İhtiyar

  Yazı-Ova

  Yazım-İmla

  Yekün-Toplam

  Yel-Rüzgar

  Yerel-Mahalli

  Yetenek-Kabiliyet

  Yıl-Sene

  Yine-Tekrar

  Yitik-Kayıp

  Yoksul-Fakir-Fukara

  Yöntem-Metot

  Yurt-Vatan

  Yüce-Ulu

  Yürek-Kalp

  Yüz-Surat-Sima-Çehre

  Yüzyıl-Asır

  Yemek-Aş


  Z

  Zaman-Vakit

  Zarar-Ziyan

  Zengin-Varlıklı

  Zeybek-Efe

  Zıt-Karşıt

  Ziraat-Tarım

  Ziyan-Zarar

  Zor-Güç

  Zorunlu-Mecburi

  Zırnık-Metelik

  Zehir-Agu

  Zabit-Subay