Eyyübiler Devleti İle İlgili Bilgiler

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 17 Nisan 2014 başlatılmıştır.

  1. Eyyübiler Devleti hakkında bilgi

    Haleb Atabeyi Nureddin Mahmut’un komutanlarından olan Selâhaddin Eyyubi, Haçlılarla işbirliği yapmakla olan Mısır’daki Fatımî devletinin varlığına son vermişti(1171). Burada oldukça güçlü bir yönetim kuran Selahaddin, Nurettin Mahmut’un vefatından sonra kendi bağımsızlığını ilân etti (1174). Kurmuş Olduğu bu devlet babasının isminden dolayı Eyyûbîler Devleti denildi. Selahattin Eyyûbî, komutasında bulunan Türk askerleriyle birlikte Haçlılara karşı çetin ve zorlu mücadeleler verdi. Ünlü Hıttîn savaşı sonrasında Haçlıları Kudüs’ten çıkardı onları büyük bir hezimete uğrattı ve İslâm dünyasında bir efsane hâline geldi (1187).

    Hatta çok ünlü bir Arap şairi Selahattin Eyyûbî’nin Halep’i de egemenliği altına alması üzerine “Arap milleti, Türklerin devletiyle yüceldi. Ehl-i Salib (Haçlılar) davası Eyyûb’un oğlu tarafından perişan edildi” demiştir. Eyyûbî Devleti’nin egemen olduğu sınırları kısa sürede Mısır, Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Arabistan’ın güneyine kadar uzanan bir bölgeye ulaştı. Fakat Selahattin Eyyûbî’nin ölümü sonrasında devlet hanedan üyesi kişiler tarafından paylaşıldı(1193). Mısır’daki esas kol, ordu komutanlarından biri olan Aybeg tarafından yıkıldı ve onun yerine Memlûkler devleti kuruldu (1250). Hama kolu ise 1348 yılına kadar varlığını sürdürmüştür.