Farabi Kimdir Felsefesi Sözleri Eserleri

Konusu 'Hayat hikayeleri' forumundadır ve Elif tarafından 11 Mayıs 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  İslam aleminde mantık ve mefhumlar sistemini getiren ve akılcı görüşü hakim kılan Farabi, İslam felsefesi ve İslam medeniyetinin temelidir. Eserleri Batıya çevrilmiş ve O'nun fikirlerinden aldığı hızla Ortaçağ karanlığını yararak , Rönesans hareketini meydana getirmiştir.

  Batı Türkistan'daki son beylikler çağında dünyaya gelmiş olan Ebu Nasr Muhammed Farabi, bu ''Altın Çağ''ın en büyük fikir adamı ve alimidir. İslam kaynakları onu, ''Ebu Nasr Muhammed b. Tarhan b. Uzlug el-Farabi'' adıyla anarlar.

  Avrupalılar'ın ikinci Aristo dedikleri ve Batılı düşüncenin en büyük mimarlarından birisi olan Farabi, özbe öz Türk'tür. Üç nesil ceddi Türk olarak bilinen Farabi; Suriye ve Mısır'da bile, Türk kıyafetiyle gezmiş ve ölümüne kadar Türkçe konuşmuştur. Gerçek adı Usluoğlu Tarhan ın oğlu Muhammed oğlu Ebu Nasr Muhammeddir.

  Seyhun ırmağı, orta boyunun sol kıyısında bulunan Vasic Kale'sinde, 874 yılında dünyaya geldi. Babası Muhamed Beğ, bu kalenin beği idi. Öğrenime kendi yurdunda başladı. Ancak, üstün zekası ona, kısa sürede çağın bilimlerini kavrayıp sindirdi. Onun artık yurdundaki çevreyi ve seviyeyi aşması gerekiyordu. Orta yaşlarına doğru Sogd yöresine, Horasan'a geçti. ve oradan Yakın-Doğu'ya gitti. Uzun süre Abbasi Halifeliği ülkesinde kaldı. Büyük feylesof, Hamdaniler ülkesinde 76 yaşında iken Demeşk (Şam) kentinde 950 yılı son günlerinde öldü ve orada gömüldü.

  Aristoteles'i ilk hoca sayan İslam alimleri arasında, yüzyıllarca ''el-Mu'allim es-Sani'' yani ikinci öğretmen lakabıyla anılmıştır. İlkçağ Batı felsefe dünyasından Aristoles, Platon (eflatun), Porphyrius, Oklides gibi bilginlerin eserlerini inceleyip, onları daha iyi anlatmaya ve açıklamaya çalıştı. Kendi çağında varmış bulunduğu esasları, özlü biçimde kavrayıp onları tesbit ve tasnif ile meşgul oldu.

  Farabi, kendi felsefi görüşünü, çeşitli risalaleri arasında ''Kitab Fusus el-Hikem'' adını verdiği küçük eserinde çok özlü bir biçimde anlatmıştır. Daha çok tasavvufi felsefe üzerinde durmaktadır. Bu risalenin birçok el yazması kitaplıklarda bulunur. Üç kere şerh (açıklama) yazılmıştır. Bunlar da birkaç defa basılmıştır. Max Horten, metni ile bir şerhini Almaca'ya çevirisiyle yayımladı. ve ona dayanarak büyük feylesofun temel görüşlerini tesbit etti.

  Kitab Agraz el-Hakim Aristotalis'i de Aristotales'in Metafizik'ini en iyi anlatan bir eserdir. İbni Sina gençliğinde ancak bu eserle felsefeyi kavraya bildiğini anlatmıştır. Arapça metni, iki defa basıldı.

  Bilimler tasnifi konusunda da Farabi'nin çok mühim incelemesi vardır. Onun bu çalışmasını bize tanıtan eserlerinden günümüze kadar gelen en değerlisi ''İhsa-el-Ulum''dur. Bu küçük kitap aynı zamanda çağının çok istifadeli bir ansiklopedisidir. Bu eserin dört elyazması Köprülü (İstanbul), Escurial (Madrid) ve Ezher (Kahire) kitaplarında bulunmaktadır.
  Arapça metni önce Sayda kentinde (1921) basılmıştı. Ortaçağ Avrupa bilim dünyasında yaygın ve devamlı tesir yapan bu eseri XII. yüzyılda Dominicus Gun, Gherardo di Cremona ve Johannes de Sevilla tarafından ''Da selentisi'' adıyla üç kere Latince'ye , Kalonymusben Kalononymus tarafından da İbranice'ye çevrildi.
  Eseri Türkçe'ye de Prof. Dr. Ahmed Ateş kazandırdı. (İstanbul 1955)

  Mantığın bütün konularını içinde toplayan ''Cevami kütüb el-Mantık'', Farabinin bu alandaki bilgisini ortaya koymaktadır.

  ''Kitab fi'l-Hitabe'' ise hitabet konusundadır. İki kere Latince'ye çevrilmiştir. (1484, 1515).

  Farabinin nazari tıb alanından da eserleri olduğunu biliyoruz. Geometri alanında ilkçağdan Oklides'in bir eserinde ''Kitab el-Usul'' adıyla yazdığı şerh istifadelidir. Ortaçağ'da İbranice'ye çevrilmiştir.
   

 2. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Cevap: Farabi Kimdir Felsefesi Sözleri Eserleri

  Ebu Nasr Farabi, çok değerli bir müzikolog, çağının musikide önde gelen kişilerinden biri idi. Bu özelliği, çağın kaynaklarında bulunan çeşitli kaynaklardan başka, günümüze kalan büyük ve önemli bir kitabı da ortaya koymaktadır. Bu alana yazdığı , kitap eski müziğin çok değerli ve önemli eserledinden biridir. 936 yılında bitirilmiş ve Abbasi veziri Ebu Cafer Muhammed el-Kerhi adına ithaf edilmiştir. Bu eserde Batı Türkistan müziği ve çalgıları üzerinde çok faydalı bilgiler verilmiştir. Onun bundan başka ayrı bazı küçük yazıları da günümüze ulaşmıştır. (Kitab el-Musika el-Kebir)