Furkan Suresi Fazilet ve Sırları

Konusu 'Ayet ve Hadisler' forumundadır ve Elif tarafından 6 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Furkan suresi, Allah'ı tanıtarak başlar ve bize ona şükretmeyi öğütler. İdeal Müminlerin özelliklerini ve onlara ait dua örnekleri sunar. Duanın, kulu Allah katında farklı hale getireceği vurgusu ile son bulur.
  Sure, Allah Teala'nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının mutlaklığını ve onun her türlü eksiklikten uzak olduğunu ifade eder. Kur’an’ın ilahî kaynaklı oluşunu belirten ve Hz. Muhammed (s.a.v)’in hak peygamber olduğu hususundaki kuşkuları reddeden açıklamalar yapar. Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri inkar edenlerin, inat ve inkarları yüzünden ahirette karşılaşacakları sonuç hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulunur.
  Surede özellikle Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğini inkar edenlerin, onun beşeri sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu durumu kendisi için bir kusurmuş gibi değerlendirmeleri eleştirilir. Surede Hz. Peygamber (s.a.v) için bir teselli olması maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca davranışlara maruz kaldıklarına dair örnekler verilir.
  Allah’ın yaratıcılığı ve evren üzerindeki hakimiyetini konu alan ayetlerin ardından, Allah’ın has kullarının iman, ibadet ve ahlaka dair güzel hasletlerinden örnekler verilir. Onların ahirette elde edecekleri mutluluktan söz edilir.

  Müşrikler, Hz. Muhammed (s.a.v)’in sıradan insanlarda görülen özellikleriyle peygamber olamayacağını iddia ediyor, kendisine inanmaları için yanında bu tür beşeri özellikler taşımayan bir melek bulunması gerektiğini söylüyorlardı. Ayrıca genellikle yoksulluğun hüküm sürdüğü Mekke şartlarında, kendilerinden farklı olarak Rasûlullah’ın krallar gibi özel hazinelere sahip olması gerektiğini savunuyorlardı. 10. ayet, Yüce Allah’ın dilerse Rasûlüne maddî nimetler anlamında onların söylediklerinden daha güzel şeyler vereceğini, bunu önleyebilecek hiçbir gücün bulunmadığını belirtir. Allah, son elçisine vahiy ve nübüvvet kapılarını açmış, bir süreliğine dünyalık nimetleri kısıtlamıştır. Bu, Allah’ın bir takdiridir. Kim için neyin hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Bu sebeple Mekkeli putperestlerin kanaatlerinin aksine insanlar, dünyada sahip oldukları maddi nimetlerin çokluğuna göre değil; iman, ilim, ahlak ve davranış yönünden ulaştıkları manevi mertebelerine göre değerlendirilmelidir.
  Surenin burada bize verdiği mesajlardan biri de şudur: Bir kimsenin ileride nasıl bir konuma ulaşacağını Allah’tan başkası bilemez. Anlık görünümler ya da olaylardan hareketle, insanları değerlendirmek ve yargılamak doğru değildir.