Gelişmiş Ülkelerin Genel Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Öğrenci Web' forumundadır ve Ayaz tarafından 3 Temmuz 2014 başlatılmıştır. 1. Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri Nelerdir

  1 . Gelişmiş ülkelerde , çalışabilir nüfusun büyük bölümü sanayi ve hizmetler sektöründe çalışır .
  2 . Tarım Sektöründe Faaliyet Gösteren nüfusun oranı % 2 ile 5 arasındadır.Tarımsal üretim fazladır .
  3 . Gelişmiş Ülkelerde Sağlık, Eğitim ve Barınma Alanlarında verilen hizmetler epeyce gelişmiştir .
  4 . Şehirde yaşayan Nüfus oranı % 95 civarındayken , Köylerde yaşayan nüfus % 5 ler civarındadır .
  5 . Ülke içindeki nüfus hareketleri , yani iç göç miktarları oldukça düşük oranlardadır .
  6 . HariciDış göç alımı , Yurt dışına göç verme oranından daha fazladır.
  7 . Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi zil eğrisine benzer
  8 . Doğum oranları geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere göre düşük ,Ortalama yaşam süresi fazla, bebek ve çocuk ölüm oranları dünya ortalamasının altındadır.
  9 . Doğal nüfus yükseliş hızı düşüktür .
  10 . Ekonomik açıdan Zengin ülkelerdir .
  11 . Nüfusun hızla yaşlanması söz konusudur .
  12 . Toplamda ülke nüfusunun önemli bir kısmını orta yaş ve ihtiyar nüfus grubu oluşturur .
  13 . Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde 80′li , 90′lı yaş grupları önemli bir yer tutar .
  14 . Gelişmiş bir ülkede piramidin tabanıyla bir önceki dönemler aralarında çok bir değişiklik yoktur . Ülkenin özel kurallarına yönelik , doğumlarda önemsiz miktarlarda yükseliş veya azalış görülebilir . ( Belçika , 2000 )
  15 . Doğum oranları düşük , bebek ve bebek ölümü çok yetersizdir .
  16 . Ülkelerin Ortalama yaşam süresi fazladır .