Genç Osman hakkında bilgi

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Demir tarafından 11 Eylül 2014 başlatılmıştır.


 1. Genç osman hakkında kısa bilgi

  Genç yaşta öldürülen Osmanlı padişahıdır (1603-1622). Sultan Ahmet Iin oğludur. Amcası Sultan Mustafanın tahttan indirilmesi üzerine 15 yaşında padişah oldu. O sıralarda Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi.

  Küçük yaşta tahta çıktığı için Genç sıfatı ile anılan Osman II, 1621 yılında Lehistana sefer kararı alarak, sefere çıkmadan önce büyük kardeşi şehzade Mehmeti boğdurdu. Ordunun başında Hotine giden Genç Osman, Hotin Kalesine saldırı emri verdi. Kalenin iki tabyası alındıysa da askerin yağmaya girişmesi üzerine kesin başarı sağlanamadı. İstanbula dönüldü. Padişah kabahati yeniçerilerde buluyordu. Onlarsa seferde elde ettikleri kazancı az görüyorlardı.

  Padişah orduda değişiklik yapmayı tasarladı. Suriye taraflarında gizlice bir ordu kurmağa girişti. Niyeti, Hacca gitmek bahanesiyle Suriyeye gidip oradaki ordu ile geri dönmek ve Yeniçeri Ocağını ortadan kaldırmaktı. Bu tasarı kulaktan kulağa yayılınca yeniçeriler ve sipahiler ayaklandılar, Topkapı Sarayını basarak bazı yöneticilerin idamını istediler.

  Padişah razı olmayınca yeniçeriler eski Sultan Mustafa Ii tahta çıkarıp padişah yaptılar. Genç Osmanı cılız bir ata bindirerek kentin içinde dolaştırdılar. Sadrazam Kara Davut Paşa ve adamları onu Yedikuleye götürüp orada boğdurdular. Genç Osman kıyıcı bir hükümdardı. Kendisine yapılan zulümde bunun da etkisi vardır.

  Genç Osman Türküsü

  Önlü Genç Osman türküsü Sultan Osman II ile ilgili değildir. Rivayete göre Genç Osman, Murat IV zamanında Iran savaşlarına katılan tüysüz bir delikanlı imiş, savaşa katılmak için gönüllü yazılmak üzere başvurduğunda, «çok gençsin, daha senin bıyığın tarak tutmaz» diye karşı gelmeleri üzerine tarağı üst dudağına batırarak «işte tutuyor» diye ısrar etmiş ve orduya yazılmış.

  Bağdat alınacağı sırada sancağı surlara dikmek isterken şehit düşmüş. Ama uzun bir süre, kesik başını kolunun altına alarak «kelle koltukta» savaşa devam etmiş. Bu heyecanlı hikâye üzerine, bir saz ozanı ünlü «Genç Osman türküsü»nü söylemiş.