Genç Osman Neden Öldürüldü

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 7 Ekim 2013 başlatılmıştır.

  1. Genç Osman neden öldü

    Genç Osman 1619 yılında doğuda İran ile barış imzaladıktan sonra Lehistan konusunu ele aldı. Lehistan 1617 yılında yapılan antlaşmayı sürekli olarak bozuyordu. Bu arada Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz tavır takınması yüzünden görevden alınan Boğdan Voyvodası Gaspor Gratyani başkaldırdı. Gaspor Gratyani ve ona yardım eden Lehler ile yapılan savaş Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı. Genç Osman, Leh sorununa kesin bir çözüm getirmek için bir sefer düzenledi. Sefere çıkmadan önce de kardeşlerinin en büyüğü olan Şehzade Mehmet'i boğdurdu. Osmanlı ordusu Hotin'e gelince kaleyi kuşattı. Bütün saldırılara karşın kale alınamadı, ancak yıpranan Lehler barış istediler. Bu barış antlaşmasına göre Hotin, Osmanlılara bırakıldı. Genç Osman bu sefer sırasında yeniçerilerin gevşek davranışlarını, düzenli olmadıklarını görmüştü. 1621 yılının son günlerinde İstanbul'a döndüklerinde Yeniçeri Ocağı'nı düzene koyma ya da ortadan kaldırma düşüncesini yakınlarına açtı. Durumu öğrenen yeniçeriler padişahı tahttan indirmek için harekete geçtiler. Bunun üzerine Osmanlı tarihinde Haile-i Osmaniye diye anılan olaylar başladı. Dört gün süren olaylar sonunda Sadrazam Davut Paşa'nın da yardımıyla yeniçeriler II.Osman'ı tahttan indirdiler ve Yedikule Zindanı'na götürerek boğdular.

    (Kültür Ansiklopedisi)