Geometrik Cisimler ve Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Lavinia tarafından 24 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Geometrik Cisimlerin Özellikleri Nelerdir

  KÜP

  Tanımı: Bütün ayrıtları eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.

  Küpün Özellikleri:

  1. Küpün 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.

  2. Karşılıklı yüzleri birbirine paralel ve alanları eşittir.

  3. Karşılıklı ayrıtları dörder dörder paralel ve uzunlukları eşittir.

  4. Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir.

  5. Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denir.

  6. Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.

  7. Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyutları denir. Bu boyutlar en boy ve yüksekliktir.

  8. Yüz köşegenin uzunluğu e=a2

  9. Cisim köşegeninin uzunluğu f=a3

  Not: Küpün cisim köşegenin uzunluğu, bir ayrıtın uzunluğunun 3 katına eşittir.

  Küpün alanı :
  Taban alanı: Ta=a²
  Yanal alanı: Ya=Ç.h , Ya=4.a²

  Not: Küpün yanal alanı bir ayrıtının karesinin 4 katına eşittir.
  Bütün alan, A=6.a² Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin 6 katına eşittir.

  Küpün hacmi :
  V=Ta.h , V=a².a , V=a³
  Küpün hacmi, bir ayrıtının küpüne eşittir.


  Silindir

  Geometrik bir cisim. Bir dikdörtgenin bir kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilir. Bu silindire dik veya döner silindir denir. Alt ve üst tabanı dâiredir. Soba borusu dik silindire bir örnektir.

  Matematikte silindirin genel tanımı şöyledir: Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, dâimâ bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine ana doğru denir.

  Silindire, taban eğrisine göre isim verilir. Eğri dâire ise dâirevî silindir, elips ise eliptik silindir denir. Silindirik yüzey için taban eğrisinin kapalı olması gerekmez. Parabolik silindir, hiperbolik silindir, birer silindirik yüzeydir. Dairevî silindirin ana doğrusu tabana dik değilse böyle silindire eğik silindir denir.

  Taban yarıçapı r, yüksekliği h olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir:
  Yan alan: Y=2prh
  İki taban alanı: 2G=2pr2
  Bütün alanı: S=Y+2G=2prh+2pr2=2pr (h+r)
  Hacmi: V= p r2. h


  Dikdörtgenler Prizmasının Özellikleri:

  Dikdörtgenler prizması: 6 adet dikdörtgenin birleşmesi ile oluşan prizmadır.

  Örnek olarak kibrit kutusu bu tanıma uyan bir dikdörtgen prizmadır.

  Yüz Sayısı = 6
  Yanal Yüz Sayısı = 4
  Taban Sayısı = 2
  Köşe Sayısı = 8
  Yanal Ayrıt Sayısı = 4
  Taban Ayrıt Sayısı = 8
  Toplam Ayrıt Sayısı = 12
  Dikdörtgenler prizmasının tabanları ve yanal yüzleri dikdörtgenden oluşur.
  Yüzleri dikdörtgensel bölgedir ve karşılıklı yüzleri birbirine eşittir.
  Bir köşede birleşen ayrıtlara uzunluk, genişlik ve yükseklik denir.
  Boyutları a,b,c olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı da a.b dir.
  Dikdörtgenler prizmasının hacmi, boyutlarının çarpımına eşittir.

  Dikdörtgenler Prizmasının Alanı – Formülü:

  Taban alanı: Ta = a . b
  Yanal alanı: Ya = Ç . h = 2(a+b) . c

  Not: Dikdörtgenler prizmasının yanal alanı, taban çevresinin uzunluğu ile yan ayrıtının çarpımına eşittir.

  Bütün alan: A = 2 . Ta + Ya , A = 2(a.b) + 2(a+b) . c
  A = 2(ab+ac+bc) olarak yazılır.

  Not: Dikdörtgenler prizmasının alanı, bir köşeden çıkan üç ayrıtının ikişer ikişer çarpımlarının toplamlarının iki katına eşittir.

  Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi - Formülü:

  Dikdörtgenler prizmasının hacmini,V boyutlarını a,b,c ile gösterelim
  V = a x b x c olur.
  Boyutları a,b,c olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı a x b dir. Bunu Ta ile gösterelim. Yükseklikte c dir.
  Buna göre hacim.
  V= taban alanı x yükseklik olur.
  V =Ta x c şeklinde gösterilir.