Giresun Adı Nereden Geliyor?

Konusu 'Türkiyem' forumundadır ve Elif tarafından 14 Haziran 2013 başlatılmıştır.

  1. Elif

    Elif Yönetici Admin

    Giresunun ismi nereden koyuldu Giresun ismi nereden gelir anlamı nedir?


    Giresun’un adının kökeni hakkında iki farklı bilgi vardır. Bunlardan birincisini Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde ifâde edilmektedir.. Fatih Sultan Mehmet devrinde Giresun Kalesi Muhâsip Mahmûd Paşa tarafından fethedildi. Kale fetholunurken Fâtih, Mahmûd Paşaya; “Bu gece kale altuna giresun!” diye ferman edince kaleye tüneller vâsıtasıyla girilip fethedildiğinden Giresun denilmiştir.

    İkinci olarak adının “kiraz” (Karesus veya Keressea) dan geldiği rivâyet edilir. Lâtinler bu şehre “Chirizonda Kerasounde Cera Sonte” demişlerdir. Lucullus kiraz ağacını Giresun’dan alarak Roma’ya getiren Romalı kumandan buradan da dünyâya yayılmıştır. Türkler Giresun’a hâkim olduğunda ilk önce “Kerasun” dediler. Zamanla bu kelime halkın dilinde “Giresun” olarak yerleşmiştir.