Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar nelerdir

Konusu 'Soru Bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 12 Ağustos 2014 başlatılmıştır. 1. Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar

  Göçün sorunları:
  -Ülke nüfusuna birde diğer ülkelerden gelen insanların eklenmesiyle doğal olarak nüfus artışı görülür. Buna bağlı olarakta nüfus artışı hızlanır.
  -Çarpık kentleşme meydana gelir buna (plansız- düzensiz )kentleşme de diyebiliriz
  -Konut sıkıntısı çekilir bunun sonucunda gecekondulaşma görülür
  -Alt yapı hizmetlerindeki eksiklik meydana gelir.(yol-su elektrik vs)
  -Altyapının yetersiz kalması sel,heyelan gibi felaketlere yol açar.
  -Sağlık ve eğitim gibi problemler görülür
  -Farklı kültürden gelen insanların bir araya gelmesiyle kültür çeşitliliği meydana gelir.
  -Göçler sonucu değişik yerlerden insanların gelmesiyle Kültür çatışmaları görülür.
  -Genellikle göç eden insanların erkek olması sebebiyle erkek nüfusu bayan nüfusuna göre artış gösterir
  -Önceleri sanayi tesisleri merkezin dışında kalırken göçle birlikte şehrin içinde kalır.
  -Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.
  -Ülkede yaşanan bir diğer sorun ise işsizlik baş gösterir.
  -Yaşanan nüfus artışıyla trafik sorunları görülür.
  -Genellikle genç nüfus göç etmesiyle ülkede genç nüfus oranı hızlanır.

  Göç veren ülkelerde yaşanan sorunlar

  -Göç veren ülkede nüfus azalır.
  _Yaşanan altyapı hizmetleri ,eğitim ,sağlık gibi sorunlarda büyük oranda azalma görülür.
  _Genç nüfusun başka yerlere gitmesiyle yaşlı nüfus oranı daha fazladır.