Güzel Sanat Dallarının Özellikleri Nelerdir Kısaca

Konusu 'Öğrenci Web' forumundadır ve Nehir tarafından 24 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Güzel Sanat Dallarının Özellikleri Nelerdir

  Geleneksel ve modern olmak üzere 2 şekilde sınıflamak , bize bir takım kolaylıklar getirebilir .
  Geleneksel sınıflama , hoş sanatları , hitap ettiği duyu organlarına yönelik sınıflar . Sözgelimi ” görsel sanatlar ” ( plâstik sanatlar ) , göze ve görmeye dayanan sanatları , resim , heykel , mimari buna benzer dalları bir grupta toplar . Fonetik sanatlar , müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise , hem bir görme ve hem bir de hareketle ilgilenme sanatı olan sinema , opera buna benzer sanatları kapsar .
  Ancak , bu sınıflandırmanın isterse istemez haricinde kalabilen bir takım türler de olabilmektedir . Sözgelimi , karikatür veya seramik buna benzer . Bu nedenle , ek olarak modern bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur . Bu sınıflama , söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği gözönünde bulundurulmaktadır . Buna yönelik , böyle bir sınıflandırma yapılabilir:
  Yüzey Sanatları: Bütün 2 boyutlu sanat çalışmaları , yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine , bir duvar veya kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: resim ve türleri ( yağlı boya , sulu boya , baskı sanatları , afiş , grafik çizimler ) , duvar resmi , minyatür , karikatür , fotoğraf , batik , süsleme vb .
  Hacim Sanatları: 3 boyutlu sanat çalışmalarıdır . Sözgelimi heykel , seramik , anıtlar buna benzer .
  Mekân Sanatları: İç veya dış mekânı içine alan veya düzenleyen sanat dallarıdır . En baş bölgesinde mimarî olmak üzere ( bahçe mimarîsi , peyzaj mimarîsi ) , çevre düzenlemesi buna benzer mekâna ilişkili olarak bütün tasarım çalışmaları .
  Dil Sanatları: Edebiyat ve metin türlerini içeren sanatlardır; roman , hikâye , şiir , deneme , tiyatro metni , film senaryosu vb . buna benzer .
  Ses Sanatları: Müzik ve bütün türlerini içeren sanatlardır : Millet müzikleri , klâsik müzikler buna benzer .
  Hareket Sanatları: İnsanın , bedeniyle anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale , dans türleri , Millet dansları , pandomim vb .
  Dramatik Sanatlar: İnsanın , eyleme dönüşmüş ifadelerle kendini veya bir olayı , bir olguyu anlattığı sanatlardır: tiyatro , opera , müzikal oyun , kukla buna benzer oyun alanı/sahne sanatları , sinema , gölge oyunu buna benzer türleri buna örnek olarak gösterebiliriz .
  Böylece , bütün sanat dallarını içine alan bir sınıflandırma yapmış olunur