Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir Maddeler Halinde

Konusu 'Osmanlı Tarihi' forumundadır ve Lavinia tarafından 8 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir

  Genel Nedenleri
  Kutsal yerleri ele geçirmek
  Kluni Tarikatının çalışmaları
  Doğu ilkelerinin zenginliği, Avrupa'daki sefalet.
  Müslümanların ticari alandaki üstünlüklerine karşın siyasi alandaki karışıklıklar.
  Senyör ve Şövalyelerin serüven arzusu
  Müslüman Türklerin Anadolu'yu almalarına karşın Bizans'ın kışkırtması

  Dini Nedenleri
  Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs,Antakya ve İznik’i Müslümanlardan geri almak istemeleri.
  Katolik kilisesinin Ortodoks dünyasını egemenliğine almak istemesi.
  10. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan (papa tarafından kurulan) Kluni tarikatının çalışmaları.
  Din adamlarının etkisi ile Hıristiyanlarda oluşan koyu taassup (sefere katılanlara cennet vadedilmesi).
  Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemesi.
  İslamiyet’in batıya yayılmasını engelleyerek Hıristiyanlığı tekrar doğuya yaymak düşüncesi.

  Siyasi Nedenleri
  Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi.
  Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans’ın Papa ve Avrupa’dan yardım istemesi.
  Şovalyelerin ve asillerin macera arayışları.
  7.Yüzyıldan beri devam eden İslam-Hıristiyan mücadelesinde Hıristiyanları üstün getirme düşüncesi.
  Kralların ve senyörlerin topraklarını genişletme düşüncesi.
  Orta Doğuda Hıristiyan devletler kurma düşüncesi.

  Ekonomik Nedenleri
  Avrupa’nın fakirliği karşısında İslam dünyasının zenginliği.
  Avrupalıların doğudan gelen ticaret yollarına (İpek ve Baharat Yolu) egemen olmak istemeleri.
  Şovalyelerin ve zenginlerin zenginliklerini artırmak düşüncesi.
  Avrupa’da toprak sahibi olmayan soyluların toprak elde etmek istemeleri.
  Fakir Hıristiyan halkın bu seferlerle zengin olma düşüncesi.

  Haçlı Seferlerinin Sonuçları

  Genel Sonuçları

  Yüzbinlece insanın kanı döküldü.
  Türklerin haçlı ordularını kazanması İslam Alemi için önemli kazançtır.
  İslam Aleminin çok büyük kaybı olmuştur. Şehirler tahrip edilmiştir.
  Avrupalılar doğuda geçici birtakım başarılar elde ettiler. Latin krallıkları kurdular.

  Dini Sonuçları
  Kiliseye ve din adamlarına olan güven ilk defa sarsıldı.
  Kilise düşüncesi (skolastik düşünce) ilk defa zayıflamaya başladı.
  Kilise ve papalık ilk defa güç kaybetmeye başladı.Otoritesi sarsıldı.

  Siyasi Sonuçları
  Bu seferlerde binlerce senyör ve şovalyenin (derebey) öldü.Sağ kalanlar da topraklarını kaybetti. Bunun sonucu derebeylik rejimi ilk kez güç kaybetmeye, merkezi krallıklar ise ilk kez güçlenmeye başladı.
  Feodalitenin zayıflaması ile köylüler çeşitli haklar elde ettiler.
  Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre durdu.
  Bizans, Batı Anadolu’daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
  Haçlılar ile yapılan mücadeleler İslam dünyasını Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.
  Bizans’ın ömrü uzadı.
  İslam Dünyası Anadolu Selçukluları ve Eyyubilerin etrafında toplandı.

  Ekonomik Sonuçları
  Doğu-Batı ticareti gelişti.
  Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
  Avrupalılar dokuma, cam ve deri sanatını öğrendiler.
  Papaların ve krallarınseferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları bankacılığı geliştirdi.
  Avrupa’da hayat standartları yükseldi.
  Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
  Anadolu, Suriye ve Filistin ekonomik bakımdan zarar gördü.

  Teknik, Bilimsel Sonuçları
  Barut, pusula, kağıt ve matbaa Avrupa’ya götürüldü. Bunlar Avrupada bilim ve teknik alanında gelişmelere yol açtı.
  Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanıdılar ve faydalandılar.
  Avrupa’da kültür hayatı canlandı.