Haklarımız ve Sorumluluklarımız Nelerdir Maddeler Halinde

Konusu 'Araştırma' forumundadır ve Lavinia tarafından 1 Ekim 2014 başlatılmıştır.

 1. Temel Haklarımız ve Sorumluluklarımız Nelerdir Madde Halinde

  HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.

  SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.

  TEMEL HAKLARIMIZ

  Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:  1. Kişi Hak ve Hürriyetleri

  Kişi dokunulmazlığı
  Kişi hürriyeti ve güvenliği
  Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
  Yerleşme ve seyahat hürriyeti
  Din ve vicdan hürriyeti
  Düşünce ve kanaat hürriyeti
  Bilim ve sanat hürriyeti
  Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
  Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
  Mülkiyet hakkı
  Hak arama hürriyeti
  Temel hak ve hürriyetlerin korunması


  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

  Ailenin korunması
  Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
  Çalışma ile ilgili haklar
  Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
  Ücrette adalet sağlanması
  Sağlık, çevre ve konut hakkı
  Gençliğin korunması ve spor hakkı
  Sosyal güvenlik hakları
  Tüketici hakları
  Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması


  3. Siyasi Haklar ve Ödevler

  Türk vatandaşlığı
  Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
  Kamu hizmetine girme hakkı
  Dilekçe hakkı
  Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.