Halifeliğin Kaldırılması hakkında bilgi

Konusu 'Cumhuriyet Tarihi' forumundadır ve Demir tarafından 26 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Halifeliğin Kaldırılması ile ilgili bilgi

  * CUMHURİYET'İN İLANI ve HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

  1*- CUMHURİYET 'İN İLANI :

  A* - NEDENLERİ :
  -Saltanatın kaldırılması ile artan Muhalefet Meclis Hükümeti Sis*temini işlemez hale getirmişti.
  -23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile Cumhuriyet fiilen doğduğu halde bölünmelere neden olmamak için rejimin adı konulmamıştı.
  -Muhalefetin eski rejimi savunması ve devlet başkanı olarak hali*feyi görmeye başlamaları Cumhuriyet'in ilanı nedenlerini oluşturur.

  B* - CUMHURİYET 'İN İLANI İÇİN ATILAN ADIMLAR :
  -9 Eylül 1923'te yeni Türkiye Devleti'nin ilk siyasi partisi kuruldu. (SHP)
  -1 Ekim 1923 'te Türk 0rdusu İstanbul 'a girdi
  -13 Ekim 1923'te Ankara başkent yapıldı.
  -25 Ekim ı923'te Başbakan Rauf Bey istifa etti.
  -Meclis, 26-28 Ekim günleri hükümet bunalımına bir çözüm bulama*yınca M. Kemal ' den soruna çözüm bulmasını istedi. M. Kemal daha önce hazırladığı kanun teklifini 29 Ekim ' de TBMM 'ye sundu. Yapı*lan görüşmeler sonucunda kanun teklifi kabul edilerek Cumhuriyet ilan edildi.

  C-* CUMHURİYET ' İN İLANI İLE ;
  -Devlet rejiminin adı konuldu
  -Devlet Başkanlığı sorunu çözümlendi
  -Meclis Hükümeti Sistemi yerine Kabine sistemi getirdi.
  -İstanbul ile Ankara arasındaki ayrılığa son verildi.
  -Demokratikleşme yolunda önemli bir adım atıldı.
  -Yapılacak devrimler için ortam hazırlandı.
  -Yeni Türk Devleti 'nin ilk Cumhurbaşkanı M. Kemal, ilk başbakanı İsmet İNÖNÜ, ve ilk TBMM başkanı Ali Fethi 0KYAR'dır.

  2-* HALİFELİĞİN KALDIRILMASI : (3 MART 1924 )
  -Hz.Muhammed 'den sonra dini ve siyasi işler Halifeler tarafından yü*rütülürdü. İlk dört Halife seçim yoluyla (Biat ) seçilmişken Emevilerle birlikte saltanat sistemine dönüştürüldü. Yavuz'un Mısır’ı fethi ile birlikte Halifelik 0smanlılara geçti. 0smanlı Padişah*ları Sultan-Halife ünvanı ile bütün İslam dünyasına egemen olmaya çalıştılar. XX. yüzyıla gelindiğinde Halifeliğin dinsel gücü kal*mamıştır.
  *
  A-* HALİFELİĞİN KALDIRILMASI NEDENLERİ :
  Halifelik Laik düzene geçişte önemli bir engeldi.
  TBMM ile ulusal bir Devlet kurulmuştu. Ulus birliğine dayanan bu devlette dinsel birlik belirleyici olamazdı
  Saltanatın kaldırılması ile hali e seçilen Abdülmecid Efendi'*nin TBMM aleyhine çalışması ve saltanata bağlı olanları yanına toplaması.
  -3 Mart 1924 'te çıkarılan bir kanun ile Halifelik kaldırıldı .
  Ve 0smanlı Hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması kararlaş*tırıldı.
  B*- HALİFELİĞİN KALDIRILMASI İLE :
  -Devlet ve Toplum yapısının laikleşmesinde önemli bir adım atıldı -Devrim hareketleri için en büyük engel olan Halifelik Kurumu ortadan kaldırıldı
  -Daha bağımsız bir dış politika izleme imkanı doğdu.
  -Eski rejime dönüş yolları kapatıldı.

  C*- HALİFELİĞİN KALDIRILMASI SIRASINDA KABUL EDİLEN DİĞER KANUNLAR:
  a ) Tevhidi Tedrisat kanunu
  b ) Şer ' iye ve Evkaf Vekaleti ' nin kaldırılmasına dair Kanun
  c ) Erkanı Harbiye Vekaleti ' nin kaldırılmasına dair Kanun